25 / 05 / 2022

Ankara Keçiören'de 17.9 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara Keçiören'de 17.9 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

T.C. Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu, Ankara ili, Keçiören ilçesi, Ovacık Mahallesi, 91865 ada 3 parselde yer alan arsayı 17 milyon 910 bin 450 TL'ye icradan satıyor...T.C.  Ankara  Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından, Ankara ili, Keçiören ilçesi, Ovacık Mahallesi, 91865 ada 3 parselde yer alan arsa 17 milyon 910 bin 450 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 19 Ocak tarihinde saat 14:50'de yapılacak.

Ankara Keçiören de 17.9 milyon TL ye icradan satılık arsa!

İlan metni: 

T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2020/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Ankara ili, Keçiören ilçesi, Ovacık mah. 77 cilt, 7600 sayfa, 91865 ada, 3 parsel, 8955,00 m2 yüzölçümlü, arsa niteliğindeki taşınmaz, Yozgat Bulvarı, Mura Çobanoğlu ve 703. Sokak arasında üç cephesi yol olan bir konumda yer almaktadır. Taşınmazın yakınında FORM Alışveriş merkezi yer almaktadır. Çevresinde yeni yapılaşma şeklinde lüks konutlu apartmanlar yer almaktadır. Taşınmazın, belediye ve alt yapı hizmetlerinden faydalanma durumu, ana arter ile ticari alanlara yakın konumu, imar durumu, topografik yapısı, üzerinin boş olması yönünden olumlu olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaz üzerinde 20-25 yaşlarında 2 adet söğüt ağacı bulunmaktadır. İmar planında; kentsel servis alanı parseli, E:1,50 Hmax: Serbesttir.
Kıymeti : 17.910.450,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 19/01/2022 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 16/02/2022 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Ankara Keçiören de 17.9 milyon TL ye icradan satılık arsa!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.