24 / 05 / 2022

Ankara Keçiören'de 17.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara Keçiören'de 17.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

T.C. Ankara Satış Memurluğu, Ankara ili, Keçiören ilçesi, Kavacık Subayevleri Mahallesi, Geziyolu Sokak, 5474 ada 30 parselde yer alan arsayı 17 milyon 684 bin TL'ye satıyor...T.C.  Ankara  Satış Memurluğu tarafından, Ankara ili, Keçiören ilçesi, Kavacık Subayevleri Mahallesi, Geziyolu Sokak, 5474 ada 30 parselde yer alan arsa 17 milyon 684 bin TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 9 Ekim tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2020/67 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kavacık Subayevleri Mahallesi, Geziyolu Sokak, 6 numarada bulunan arsa tapu kaydında Kavacık Subayevleri Mahallesi, 5474 ada, 30 parsele kain, 4.421,00m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz imar planı kapsamında kaldığı, Keçiören Belediyesine ve metro istasyonuna yakın konumda olduğu, çevresinde marketler, yürüyüş yolu, parklar, öğretim kurumları ve sosyal alanların bulunduğu, arsa üzerinde yaklaşık 90m² oturma alanına sahip tek katlı gecekondu tarzında yapı mevcut olup, harabe halinde olduğu, muhtelif cins ve yaşta, meyveli, meyvesiz ile çalı ve süs bitkili ağaçların bulunduğu, arsanın etrafının çit ve üzeri dikenli tel ile çevrili olduğu, taşınmazın her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Taşınmaz hissedarı olup adresi tespit edilemediği ve kendisine tebligat yapılamayan Nafia Vekaleti Men. Koop. 'ne iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.
Adresi : Kavacık Subayevleri Mahallesi, Geziyolu Sokak 6 Numarada Bulunan Arsa Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 4.421,00 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Keçiören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/06/2021 tarih ve 13730 sayılı cevabi yazılarında Kavacık Subayevleri Mahallesi 5474 ada, 30 parselin onaylı imar planına göre "Konut Alanı" olarak planlandığı ve yapılaşma koşullarının "E:1.20, Yençok:24.50m" olduğu, parsele ait yapı ruhsatı alınmadığı, mimari projesinin olmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 17.684.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibi olup, SATIŞ VAADİ ŞERHİ: 01/04/2005 TARİH, 4948 YEVMİYE İLE ALİ GÜNEŞ, VEYSEL GÜNEŞ, ŞÜKRAN ATAMER 'İN KANUNİ PAYLARI ALİ RIZA ONAT LEHİNE
MELİHA KURU 'NUN 418/4564-72/4564 HİSSEDEKİ KANUNİ PAYINDA ALİ RIZA ONAT LEHİNE SATIŞ VAADİ ŞERHİ 11/04/2003 TARİH, 2878 YEVMİYE
1. Satış Günü : 09/11/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 10/12/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Ankara Keçiören de 17.7 milyon TL ye icradan satılık arsa!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127. Md GÖRE SATIŞ İLANINI TEBLİĞİ: Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/67 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.