08 / 08 / 2022

Ankara Yenimahalle'de 25.6 milyon TL'ye satılık fabrika ve arsa!

Ankara Yenimahalle'de 25.6 milyon TL'ye satılık fabrika ve arsa!

Ankara Satış Memurluğu, Ankara Yenimahalle'de yer alan fabrika ve arsayı 25 milyon 605 bin TL bedelle satışa çıkardı.Ankara Satış Memurluğu,  Ankara  Yenimahalle'de yer alan fabrika ve arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 25 milyon 605 bin TL olarak belirlendi.

T.C.
ANKARA (SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞU
Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2021/158 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN Özellikleri :

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İvedikköy-İmar (Macun) Mahallesi, 981/1 Caddede yer alan arsa tapu kaydında İvedikköy-İmar Mahallesi, 41076 ada, 2 parselde kayıtlı, 11.867,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz 981/1 caddeye cepheli olup, parsel sınırında Macun deresinin geçtiği, konum olarak düz bir arazi yapısına sahip olduğu, yapılaşmaya müsait olduğu, arsa üzerinde hissedarlardan Hasan Demirel 'e ait olduğu belirtilen ve geçen yıllar içerisinde ekonomik değeri kalmayan 128 kapı nolu aynı çatı altında tek katlı 2 ayrı evin bulunduğu, parselin etrafının beton direkli tel örgü ile çevrili olduğu, parsel içerisinde çok sayıda ağaçların yer aldığı, etrafından yeni ve lüks yapılaşmaların mevcut olduğu, kuş uçuşu Mehmet Akif Ersoy Caddesine yaklaşık 135mAnadolu Bulvarına yaklaşık 175m YDA Park Avenue Konutlarına yaklaşık 750m Podium AVM ye yaklaşık 1,50km mesafede olduğu, şehir merkezine ulaşımın kolay sağlandığı, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, parselin etrafında beton direkli tel örgü ile 11m uzunluğunda demir kapının mevcut olduğu, belirtilen muhdesatlara ek olarak beton saha üzerine çelik kontrüksiyon üzerine çatısı ve duvarları sandviç panel olan imalathane ile tek katlı prefabrik ofis binasının yapılmış olduğunun görüldüğü, imalathanenin tek hacimden müteşekkil olduğu, 2 adet katlanır sistemli sanayi kapısının olduğu, zeminin beton şap olup tek katlı fabrik alanı 1,450m² olduğu, fabrika içerisinde demir doğrama konstrüksiyon ve galvanizli sac ile bölünmüş duş yeri, wc ve depo bölümünün bulunduğu, duş teknesi ve lavabonun yer aldığı, araç üstü ekipmanının yapıldığı, arsanın "ÖZEL SPOR TESİSLERİ ALANI" KULLANIMINDA KALDIĞI bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.

Adresi : İvedikköy-İmar (Macun) Mahallesi 981/1 Caddede Yer Alan Arsa Yenimahalle / ANKARA
Yüzölçümü : 11.867,00 m²
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/12/2021 tarih ve 24679 sayılı cevabi yazılarında 41076 ada 2 nolu parselin 1/1000 ölçekli 84277 nolu parselasyon planı kapsamında E: 0,25 yapılarda saçak seviyesi, İdare Binası ve Kafeteryada Hmax: 4,00m Spor Salonunda 10,50m yapılaşma koşulları ile "ÖZEL SPOR TESİSLERİ ALANI" kullanımında kaldığı ve söz konusu ada parselde 84277 nolu plan notlarının geçerli olduğu, ilgili parsele ait yapı ruhsatı ve mimari projesinin bulunmadığı bildirilmiştir.

Ankara Yenimahalle de 25.6 milyon TL ye satılık fabrika ve arsa!

Kıymeti : 25.605.596,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibi Olup,
84033 NOLU İMAR PLANI GEREĞİNCE ÖZEL SPOR TESİS ALANI OLARAK AYRILMIŞTIR.
1. Satış Günü : 15/03/2022 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 15/04/2022 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127. MAD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İ.İ.K'nun m.126) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir . Bu örnek bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/158 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.