Ankara Yenimahalle'de 9.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara Yenimahalle'de 9.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

T.C. Ankara 22. İcra Dairesi, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Çamlıca Mahallesi, 43309 ada 6 parselde yer alan arsayı 9 milyon 240 bin TL'ye satıyor...


T.C.  Ankara  22. İcra Dairesi tarafından, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Çamlıca Mahallesi, 43309 ada 6 parselde yer alan arsa 9 milyon 240 bin TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 4 Mayıs tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek.

Ankara Yenimahalle

İlan metni:

T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNE İZAFETEN ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2019/37 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Yenimahallesi İlçesi Çamlıca mahallesi ( Tapuda Orman Çitliği ) Anadolu bulvarı üzerinde bulunan 24 nolu İlbank Aşile otopark arasındaki 4.620,00m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmaz Tapunun 43309 ada 6 parselinde kayıtlıdır. Taşınmazın imar durumu kentsel çalışma alanı parseli olduğu ve E:1,00 H max serbest yapılaşma koşulunun olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Taşınmaz üzerinde 4.620m2 inşaat alanı olan, lokanta, sinema, tiyatro ve eğlence yerleri, banka, sigorta ve bürolar, çok katlı mağazalar, yerel ve bölgesel kuruluşları, depolama, sosyal ve kültürel tesis alanları vb yapı yapılması mümkündür. Taşınmaz ara parsel olup Anadolu bulvarına bakan tek cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde herhangibi müştemilat bulunmamakta olup ortaklığın giderilmesi yolu ile satışa çıkartılmıştır Gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.
Yüzölçümü : 4.620 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 9.240.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 04/05/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 04/06/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127. Md GÖRE SATIŞ İLANINI TEBLİĞİ: Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/37 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.