Ankara'da icradan 5.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara'da icradan 5.3 milyon TL'ye satılık arsa! Ankara'da icradan 5.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara 22.İcra Müdürlüğü, Ankara İli Yenimahallesi İlçesi'nde yer alan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazın satış bedeli 5 milyon 385 bin TL olarak belirlendi.


T.C  Ankara  22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI1 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli Yenimahalle İlçesi Özevler Mahallesi Vatan Caddesi 362. ve 954. Sokaklar ile 642 ve 644. sokak kesişiminde yer alan imarın 60450 Ada, 1 parselde kayıtlı 3.847,00-m2 yüzölçümünde boş arsa vasıflı taşınmaz her türlü belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaz hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi amacıyla açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. 


Yüzölçümü : 3.847,00-M2

Arsa Payı : Tamamı

İmar Durumu : Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/09/2013 Tarih ve 2607 Sayılı yazıları ile imar durum belgesinin incelenmesi sonucunda 84220 parselasyon planı kapsamında Yoldan Çekme mesafesi, 5-m, 10-m, ve 25-m, E= 1,6 Hmaks : 15,5-m, metre olan taşınmazın "Konut Kullanımında kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 5.385.800,00 TL

KDV Oranı :%18 

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 26/04/2016 günü 09:45 - 09:55 arası

2. Satış Günü : 27/05/2016 günü 09:45 - 09:55 arası

Satış Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu - AnkaraSatış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/86 Satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10/03/2016