25 / 06 / 2022

Antalya Aksu'da 11.5 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Antalya Aksu'da 11.5 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

T.C. Antalya 5. Satış Memurluğu, Antalya ili, Aksu ilçesi, Fatih Mahallesi'nde yer alan tarlayı 11 milyon 539 bin 539 TL'ye satıyor...
T.C. Antalya 5. Satış Memurluğu tarafından, Antalya ili, Aksu ilçesi, Fatih Mahallesi'nde yer alan tarla 11 milyon 539 bin 539 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 23 Aralık tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

T.C. ANTALYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu 13414 Ada 49 nolu parsel Antalya ili Aksu İlçesi Fatih Mahallesi adresinde kaim olup kaydında tarla niteliğindedir, 49.780,30 M2 yüzölçüme sahip olup, keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde dosya içerisinde bilirkişi raporuna belirtildiği üzere E1 ile gösterilen 3A sınıfı 16 yıllık 113,76 M2 yüzölçüme sahip kargir yığma ev, E2 ile gösterilen 45,50 M2 yüzölçüme sahip tek katlı ahır ve deposu, E3 ile gösterilen 100,00 M2 yüzölçüme sahip iki katlı her katta 3 oda banyo, tuvalet, hol, balkon bulunan bina, E4 ile gösterilen 50,00 M2 yüzölçüme sahip tek katlı yığma ahır, E5 ile gösterilen 50,80 M2 yüzölçüme sahip gecekondu tarzı ahşap konstrüksiyon üzerine kiremit çatılı ev, E6 ile gösterilen 37,21 M2 yüzölçüme sahip gecekondu tarzında ahşap konstrüksiyon üzerine kiremit çatılı ev, E7 ile gösterilen 16,00 M2 yüzölçüme sahip üzeri saç ile kaplıbeton havuz, E 8 ile gösterilen 190,00 M2 yüzölçüme sahip betonarme yapı ile C1, C2, C3, C4 ile gösterilen Cam sera, N1 ile başlayıp N14 ile biten naylon seralar mevcuttur, ayrıca değişik yaşlarda 18 Adet Portakal, 48 Adet Zeytin, 13 Adet Nar, 3 Adet Limon, 2 Adet Ceviz, 1 Adet Kayısı, 1 Adet Şeftaliağacı bulunmaktadır,
Adresi : Fatih Mahallesi Aksu/Antalya
Yüzölçümü : 49.780,30 M2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım Planında Bir kısmı Demiryolu hattında, bir kısmı Tarım
alanında bir kısmı yolda kalmakta olup, 1/5000 Nazım planı ve 1/1000 Ölçekli
uygulama planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 11.539.539,16 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında Mevcuttur
1. Satış Günü : 23/12/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 25/01/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : ANTALYA 5 SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Antalya Aksu da 11.5 milyon TL ye icradan satılık tarla!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi (%05,69) , KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.