25 / 06 / 2022

Antalya Aksu'da 8.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Antalya Aksu'da 8.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

T.C. Antalya 3. Satış Memurluğu, Antalya ili, Aksu İlçesi, Cihadiye mahallesi, 581 ada, 5 parselde yer alan arsayı 8 milyon 510 bin 178 TL'ye satıyor...T.C. Antalya 3. Satış Memurluğu tarafından, Antalya ili, Aksu İlçesi, Cihadiye mahallesi, 581 ada, 5 parselde yer alan arsa 8 milyon 510 bin 178 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 25 Ocak 2021 tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

T.C. ANTALYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2020/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Ortaklığın Giderilmesi kararı uyarınca, satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Aksu İlçesi, Cihadiye mahallesi, 581 Ada, 5 Parselde kayıtlı 2.361,00 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmaz üzerindeki tüm şerh, yükümlülükler ve muhtesatlar ile birlikte satılacaktır. Parsel Serik Caddesi ve Perge Caddesinin kesiştiği yerdeki köşe parseldir. Anfaş Fuar Alanına 550 mt, Cihadiye Ortaokuluna 280 mt mesafededir. Taşınmazın topoğratif yapısı düzdür. Üzerinde inşati ve zirai muhtesatlar bulunmaktadır.
Parsel üzerinde inşati muhtesat olarak; fen bilirkişi krokisinde A harfi ile belirtilen toplam 147,89 m² taban alanlı, 2 katlı düz teraslı çatılı betonarme yapı, giriş kapısı çelik kapılı, pencereleri PVC doğrama yapı; B harfi ile belirtilen toplam 50,00 m² taban alanlı, tek katlı, eternit çatılı, sıvasız ve boyasız yığma yapı; C harfi ile belirtilen toplam 40,61 m² taban alanlı 2.katı tuğladan imal 12,80 m² alanlı eternit çatılı yığma yapı bulunmaktadır.
Parsel üzerinde zirai muhtesat olarak; 30-35 yaşlarında 3 adet 12-15 yaşlarında 1 adet dut ağacı; 12-15 yaşlarında 3 adet 18-20 yaşlarında 3 adet zeytin ağacı, 10-12 yaşlarında 1 adet 35-40 yaşlarında 2 adet incir ağacı, 5-7 yaşlarında 2 adet 15-18 yaşlarında 3 adet nar ağacı, 8-10 yaşlarına 1 adet Trabzon hurması, 1 adet 2 metre 1 adet 3 metre palmiye ağacı, 12-15 yaşında 1 adet erik ağacı, 10-12 yaşlarında 1 adet şeftali ağacı, 20-22 yaşlarında 3 adet asma, 15-18 yaşlarında 2 adet portakal ağacı, 18-20 yaşlarında 2 adet liman ağacı bulunmaktadır.
Adresi : Cihadiye mah. Perge ve Serik Caddesi kesişimi Aksu/Antalya
Yüzölçümü : 2.361,00 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planında, Kat Adedi: en çok dört (4) katlı, EMSAL 0.80 olup Ticaret alanında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : (A harfli inşai muhtesat değeri : 195.215,00 TL + B harfli inşai muhtesat değeri : 11.250,00 TL + C harfli inşai muhtesat değeri : 22.032,00 TL + Zirai muhtesat değeri : 18.181,00 TL + Arsa arz değeri : 8.263.500,00 TL olmak üzere Toplam değeri : 8.510.178,00 TL
ÜZERİNDEKİ MUHTESATLAR İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 25/01/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 22/02/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Antalya 3.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Antalya Aksu da 8.5 milyon TL ye icradan satılık arsa!

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/20 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.