Antalya Serik'te 3.1 milyon TL'ye icradan satılık BP akaryakıt istasyonu!

Antalya Serik'te 3.1 milyon TL'ye icradan satılık BP akaryakıt istasyonu!

T.C. Serik 2. İcra Müdürlüğü, Antalya ili Serik ilçesi Kürüş mahallesi Mera mevkiinde bulunan BP akaryakıt istasyonunu 3 milyon 118 bin 900 TL'den satışa çıkardı. Satış, 20 Nisan 2012 Cuma günü 15:00-15:10 saatleri arasında gerçekleştirilecek


Verilen ilan şöyle;

 

T.C. SERİK 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2011/974 TAL. Örnek No:27   1 - Tapu Kavdı: Antalya ili Serik ilçesi Kürüş Man, Mera Mevkii 1920 ada 2 parsel 3.941,00 m2 Taşınmazın ana niteliği Benzin istasyonu Binası, işçi evi ve Tarla olup, taşınmaz Tam hisselidir. TAŞINMAZDA BP PETROLLERİ A.Ş LEHİNE 03/07/1997 TARİHİ İTİBARİYLE 15 YIL SÜREYLE İNTİFA HAKKI MEVCUTTUR.     Hali Hazır Durumu: Parsel Serik ilçesi yerleşim alanı içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz 3.941, m2 alana sahip, parselin m2 birim fiyatı 500 TL olup, parselin değeri 1.970.500 TL etmekte, 1) 1 Adet KOMPRESÖR (Markası Atlas copco Seri No. VVCF435446, Bar Max 10 PSİ, Kg 150 kg, Devir 1500 dev/dak Ederi: 1.000 TL) 2) ARAÇ YIKAMA ÜNİTESİ: WR 335-DBF Makine Sanayi Ederi: 2.000 TL, 3) TANKLARIN DURUMU: Motorin 2 adetX19.000 Lt 2000 yılında yapılınca ederi :2x4.000=8.000 TL, 95 Oktan Benzin 1 Adet 19.000 İt. 2000 yılında yapılınca ederi: 1x4.000= 4.000 TL, 97 Oktan Benzin 1 Adet 19.000 İt. 2000 yılında yapılınca ederi: 1x4,000= 4.000 TL, Euro Dizel 1 Adet 19.000 İt. 2000 yılında yapılınca ederi: 1 x4.000= 4.000 TL, LPG 1 Adet 21.000 İt. 2000 yılında yapılınca ederi: 1 x5.000= 4.000 TJ. olmak üzere Toplam: 25,000 TL 4) KLİMALAR : 1 adet 24.000 BTU ederi: 600TL, 1 Adet 12,000 BTU ederi: 400 TL, 1 Adet 18.000 BTU ederi: 400 TL, Toplam: 1,400 TL , 5) KANOPİ: Ederi: 52.000 TL, PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN MAKİNE TESİSATLARININ EDERİ: 105.400 TL.dir. 6)Parsel üzerinde 100 m2 taban alana oturan 2 katlı BAK Bina mevcuttur. Binanın doğramaları ahşap ve PVC imalattır. Bayındırlık birim fiyatları piyasa şartları ve yıpranma payı dikkate alındığı zaman ederi 67.000 TL.dir. 7) Parselin üzerinde bulunan BÜRO ve MARKET BÖLÜMÜ SAHA betonu vs, kullanı¬lan bölümler tesis bazında düşünüldüğü zaman ederi, 1.000.000 TL edeceği, PARSELİN MUHTESATLA BİRLİKTE EDERİ:3.142.900 TL olup, POMPALAR (14.000 TL).lik ile 1 ADET AKSA TİPİ JENERATÖR E032-3L S.NO.A 999006( 10.000 TL.Iİk)Satışı yapılmayacak.SATISI İSTENEN TAŞINMAZIN KALAN MUHTESATİ İLE BİRLİKTE DEĞERİ 3.118.900 TL.dir. imar Durumu: Serik Belediye Başkanlığı'nın 20/04/2011 tarih ve 1913-2339 sayılı yazılarıyla bildirilmiş olup, dosyasında incelenebilir.   Muhammen Bedeli     :3.118.900,00 TL Satış Saati : 15:00 -15:10 Arası   Satış Şartları :   1 - Satış 27.03.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında SERİK 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Satışın resmi tatile gününe denk gelmesi halinde tatilden sonraki ilk iş gününde ve saatte yapılmasına) adresinde açık artırmâ suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 06.04.2012 günü SERİK 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır, Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.   2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın (Kesin ve süresiz dosya nosu belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış Peşin Para iledir. Alıcı istediği taktirde kendisine, on günü geçmemek üzere mehil verilebilir, KDV, ihale Damga resmi ile alıcı tarafından yatırılması gereken tapu alım harcı ile masrafları ite tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulun aynından olan birikmiş emlak vergisi tellaliye bedeli ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.   3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.   4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.   5- Şartname, İlan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,   6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, satış ilanının tebligat yapılamayan ilgililere gazete ile Hanen tebliğ yerine kaim olacağı başkaca bilgi almak İsteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.   İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİKrn. 126)  B: 10489www.bik.gov.tr  İlan için tıklayın!