Antalya'da TOKİ'nin imar planını değiştirdiği alan meclis gündeminde!

Antalya'da TOKİ'nin imar planını değiştirdiği alan meclis gündeminde! Antalya'da TOKİ'nin imar planını değiştirdiği alan meclis gündeminde!

Antalya'daki bir kentsel ve bölgesel spor alanının ticaret ve turizm alanına dönüştürülmesine ilişkin yazılı soru önergesi hazırlandı. CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, konuyu meclis gündemine taşıdı...
CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Antalya'daki bir kentsel ve bölgesel spor alanının ticaret ve turizm alanına dönüştürülmesine ilişkin soru önergesi hazırladı. Zeybek sorularının Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.

Zeybek önergesinde "Antalya’da “kentsel ve bölgesel spor alanı” olan 100. Yıl Spor Tesisleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından “ticaret ve turizm alanı” olarak yeniden planlandı. Kentin en yoğun bölgelerinden biri olan alana  TOKİ  aracılığıyla ticaret ve turizm amaçlı yapıların yapılacak olması kent sakinleri ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından tepki ile karşılandı. TOKİ’nin 100. Yıl Spor Tesislerini “ticaret ve turizm alanı” olarak planlanan kararını yargıya taşıyan Muratpaşa Belediyesi’nin açtığı dava Antalya 2. İdare Mahkemesi tarafından “"Yapılaşma koşullan ile yoğunluğun artırıldığı ve alanın kamusal alan niteliğini yitirdiği, kentsel dokunun doluluk-boşluk dengesinin bozulduğu, kent ve bölge halkının ruhsal ve fiziksel gereksinimlerini karşılayacak ve sağlıklı gelişimini destekleyecek, erişilebilir konumdaki ve tekrar oluşturulması olanaklı görünmeyen bir spor alanının yitirildiği, önerilen kullanımların yoğun olan taşıt trafiğini daha da artıracağı anlaşıldı." gerekçesi ile iptal edildi. Muratpaşa Belediyesi dışında Antalya Barosu ve Antalya Mimarlar Odası’nın da açtığı davalarda karar aşamasına gelindiği basında yer almaktadır." dedi.

Mahkemenin kararı ile TOKİ’nin plan değişikliğinin iptal edilmesi sonrası 100. Yıl Spor Alanının geleceği Antalyalılar ve STK’lar tarafından merakla beklendiğini ifade eden Zeybek 4 sorusuna yanıt aradı.

Zeybek'in soruları

1. 100. Yıl Spor Alanının bulunduğu arazide TOKİ ve bakanlığın yeni plan değişikliği var mıdır? Varsa bu değişiklikte alan tekrar “ticaret ve turizm alanı” olarak mı belirtilecektir?

2. 100. Yıl Spor Alanı çevresindeki yerleşim yerleri, hastaneler, stadyum ve ticaret merkezleri dikkate alındığında bölgede hâlihazırda yoğun olan trafik ve nüfus yoğunluğunu artıracak yeni turizm ve ticaret yapılarının yapılmasını amaçlayan plan değişikliği için bölge halkından, ilgili meslek kuruluşları ve STK’lardan görüş alınmış mıdır?

3. Antalya’da amatör spor kulüplerinin faaliyetlerine devam edebileceği yegâne alanlardan biri olan, ayrıca her fırsatta doğa ve çevre dostu olduğunu belirten AKP iktidarının 100. Yıl Spor Alanını yapılaşmaya açılma çalışmalarına karşın şehrin sakinleri ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından önerilen alanın amatör kulüplere tahsisi ve kente ait yeşil alana sahip bir park olması önerileri kurumunuz tarafından dikkate alınmakta mıdır?

4. Bölgedeki nüfus ve trafik yoğunluğu dikkate alındığında planlanan alanda olası bir doğal afete karşı acil toplanma merkezi var mıdır? Var ise bu alanlar hangileridir?