Çukurova Balkon

Apartman karar defterini kimler imzalar?

Apartman karar defterini kimler imzalar? Apartman karar defterini kimler imzalar?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun '“Divanın imza yetkisi yoktur” demişsiniz. Ben de buna katılıyorum ancak bu “500 kişilik bir sitede karar defterini her kat maliki imzalamalı” demek oluyor. Pratikte uygulama ne şekilde olmalı ki kanuna uygun hale gelsin?' sorusunu yanıtladı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun '“Divanın imza yetkisi yoktur” demişsiniz. Ben de buna katılıyorum ancak bu “500 kişilik bir sitede karar defterini her kat maliki imzalamalı” demek oluyor. Pratikte uygulama ne şekilde olmalı ki kanuna uygun hale gelsin?' sorusunu yanıtladı. İşte Tamer Heper'in yazısı...

“Divanın imza yetkisi yoktur” demişsiniz. Ben de buna katılıyorum ancak bu “500 kişilik bir sitede karar defterini her kat maliki imzalamalı” demek oluyor. Pratikte uygulama ne şekilde olmalı ki kanuna uygun hale gelsin? ● T.S.

Okuyucumun haklılık payı büyük. Zira kat malikleri toplantısına katılım kalabalık olursa önemli bir problem ortaya çıkar. İcabında yüzlerce kişinin imzası aranacaktır.

Önce meselinin aslına bakalım: Kat mülkiyetine tabi binalarda kat malikleri toplantısında alınan kararlar, karar defterine yazılır ve altı ‘toplantıya katılan kat maliklerince’ imzalanır. Bu, kanun hükmüdür. Kanun maddeleri amir hüküm olabilir, amir hüküm olmayabilir. Amir hükümler aynen kanunda yazıldığı şekilde uygulanmalıdır, tercihe bırakılanlar ise değiştirebilir. Yukarıda aldığım madde örneği amir hükümdür, yani değiştirilemez. Şirket ve kooperatiflerin toplantılarında görüşme maddeleri hazırlanırken ‘pana imza yetkisi verilmesi’ maddesi koyulmakta, kararların altı pan tarafından imzalanmaktadır. Çünkü onlarla ilgili kanun buna müsaittir. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu buna müsait değildir. Çünkü yakarıya aldığım madde özeti amir hükümdür, dolayısıyla pana yetki verilemez.

★ ★ ★ ★ ★

Kat malikleri toplantısında pana yetki verilerek pan tarafından imzalanan kararlar, imzalanmamış kabul edilir ve yok hükmündedir. Ha hiç imzalanmamış ha pan tarafından imzalanmış. Peki yüzlerce imza gereken kararları ne yapacağız? Bunun çözümü bende değil, bunun çözümü yasa değişikliğinde.

Yasa yapılırken bu husus düşünülmedi mi acaba? Buna iki türlü yanıt verebilirim. Birincisi; evet yasa hazırlanırken yüzlerce dairelik siteler düşünülmemiş. İkinci husus, yasanın ruhu düşünüldüğünde, görülen şu: Kararlar deftere yazıldığında her kat maliki altına imza atar, kararların yazılış şeklini gözden geçirir ve kendisine muhalefet şerhi koyma hakkı tanınır. Zira bu toplantılara katılanlar amatördür, görüşmeler sırasında muhalefetini kayıt altına aldıramaz ancak imza sırasında muhalefetini yazabilir. Muhalif kalmak ise bir haktır, bu hak engellenemez. Bir gün kanunun bu maddesi değiştirilip pana imza hakkı tanınırsa kararları pan imzalar ama bu durum hakka ve gerçeklere uygun olmaz.

★ ★ ★ ★ ★

Bu arada bir gerçekten de söz edeyim. Son yıllara kadar Yargıtay da altı tüm kat maliklerince imzalanmamış kararları yok sayarken son bir kararında pana yetki verilip panın imzaladığı kararı var saymıştır ve bence yanlış bir karar vermiştir. Konu önemlidir, Yargıtay bir karar verdi diye yasanın değiştiği kabul edilemez.