17 / 08 / 2022

Apartman toplantısı hazirun cetveli nedir?

Apartman toplantısı hazirun cetveli nedir?

Apartmanlarda kat malikleri kurulu toplantısı, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda yapılıyor. Apartman yönetim toplantılarında hazirun cetvelinin bulundurulması zorunlu oluyor. Peki, hazirun cetveli nedir?Apartman toplantısı hazirun cetveli nedir?

Apartmanlarda kat malikleri kurulu toplantısı, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda yapılıyor. 


Eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, kurul her takvim yılının ilk ayı içinde toplanıyor.


Apartman toplantısında, apartmanın gündemini oluşturan konularda kararlar alınıyor. Örneğin apartmanın güvenliği, temizliği, onarımı gibi hususlar kat maliklerinin oyları ile karar bağlanıyor.


Alınan kararlar, toplantıya katılan malikler, oylamanın nasıl yapıldığı ve kaç oyla hangi kararın alınıp alınmadığı apartman kurul defterine not ediliyor.


Hazirun cetveli, apartman yönetim toplantılarında olması zorunlu bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Peki, apartman toplantısı hazirun cetveli nedir?


Hazirun cetveli, toplantıda alınan kararlar ve bildirimlerin yazıldığı belge oluyor. Belge, toplantıya katılanlar tarafından imzalanıyor.


Böylece, Hazirun Cetveli ile toplantıya kimlerin, hangi kat maliklerinin katılıp katılmadığı belirlenmiş oluyor.Apartman toplantısı nerede yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com