01 / 06 / 2023

Arnavutköy'de 10.9 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Arnavutköy'de 10.9 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Gaziosmanpaşa 2. Satış Memurluğu, Arnavutköy Durusu Mahallesi'nde bulunan 18 bin 325 metrekarelik arsayı 10 milyon 995 bin 318 TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 25 Ocak 2021 günü gerçekleşecek.Gaziosmanpaşa 2. Satış Memurluğu, Arnavutköy Durusu Mahallesi'nde bulunan 18 bin 325 metrekarelik arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 10 milyon 995 bin 318 TL olarak belirlendi. 

T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazda her hangi bir bina ve muhdesat bulunmayan etrafı duvarlaçevrili boş parseldir. Konum itibariyle yer yer ekili biçili alanlar, yer yer seyrek müstakil konut şeklinde yapılaşmanın olduğu, bölgenin alt yapısı tamamlanmış, su veelektrik tesisatı bulunmakta olup, Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olduğu, yakınçevresinde müstakilşahıs konutları, villa siteleri, sera yapıları ve ekili biçimliarazilerolarak kullanılan parseller bulunan alanda kalan taşınmaz, sosyal donatı alanlarına çok yakınmesafede olmamakla birlikte, parsele ulaşım Terkos Karaburun Caddesindenayrılan Lale Caddesi üzerinde Demokrasi caddesiile sağlandığı, karmaşık birgeometride olup, birkısmı düz, bir kısmı hafif eğimlitopoerafik yapıdaolduğu, tapuda arsa olarak gözüktüğü,18.325,53 metrekare olduğu, metrekare birimfiyatının 600 TL olabileceği toplamdeğerinin 10.995.318,00 TLolduğu belirlenmiştir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Arnavutköy İlçe, 170 Ada, 8 Parsel, Durusu Mahalle/Köy,
Adresi :
Yüzölçümü : 18.325,53 metrekare
Arsa Payı :
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Durusu 2 Etap Uyfulama İmar Planında İSKİ nin kısa mesafeli koruma alanında E:0.15Hmax : 2 kat, konut alanında kalmaktadır
Kıymeti : 10.995.318,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : tapu kaydındaki gibi Vakıf şerhi bulunmaklataviz bedeliödenmekle şerhkaldırılarak tescilverilecektir.
1. Satış Günü : 25/01/2021 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 25/02/2021 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : GAZİOSMANPAŞAEKHİZMET BİNASI MEZAT SALONU 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2--Atırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi (Vakıfbank Gaziosmanpaşa Şubesi- TR76 0001 5001 5800 7301 7634 93) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir) ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/12 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/11/2020
Geri Dön