Çukurova Balkon

Asansör sektörünün geleceğine dair stratejileri ASTEK belirleyecek!

Asansör sektörünün geleceğine dair stratejileri ASTEK belirleyecek! Asansör sektörünün geleceğine dair stratejileri ASTEK belirleyecek!

Asansör sektörünün geleceğine dair stratejileri, Asansör Teknik Komitesi belirleyecek. ASTEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine iki yıl için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör dernekleri tarafından belirlenecek ve Bakanlığa bildirilecek.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!Tebliğ, asansör sektörü ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda teknik komitenin oluşturulması, görevlendirilmesi ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirliyor. Buna göre, Asansör Teknik Komitesi (ASTEK), Sanayi Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden birer üyeden oluşacak. Komite'de ayrıca Türk Standardları Enstitüsü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Türkiye Belediyeler Birliği, Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, Makina İmalatçıları Birliği'nden birer üye ile TOBB tarafından belirlenecek odaların ilgili meslek komitelerini temsilen iki üye, asansör sektör derneklerini temsilen dört üye yer alacak.


ASTEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine iki yıl için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör dernekleri/birlikleri tarafından belirlenecek ve Bakanlığa bildirilecek.


Asansör teknik komitesinin görevleri

Komite, asansör sektörüne hizmet veren, Türkiye'deki yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, onaylanmış kuruluşların, muayene kuruluşlarının ve laboratuvarların faaliyetlerini değerlendirecek, uygulamalara ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunacak. Asansör sektörünün geleceğine dair stratejilerin belirlenmesine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak da komitenin sorumluluğunda olacak.


Komite, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin çalışmaları değerlendirecek, etkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için görüş ve öneriler sunacak.


AA