17 / 08 / 2022

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli, Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi 1995 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parsel ve 1996 Ada 1 Parsel ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın  25.12.2020 tarihli ve 277185 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Ataşehir İlçesi, 1995 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller, 1996 ada 1 parsel ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği; 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ğ) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca NİP-34769788 ve UİP-34446333 plan işlem numarası ile onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 11.01.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın