Baca onarımını kim karşılar?

Baca onarımını kim karşılar? Baca onarımını kim karşılar?

Kombi uygulamasından önce evlerde ısınma ihtiyacının karşılanması için soba daha yaygın kullanılıyordu. Soba kullanan bazı ev sahipleri soba bacalarından dolayı sorun yaşayabiliyor. Peki böyle bir durumda baca onarımını kim karşılar? İşte yanıtı...

Baca onarımını kim karşılar?

Günümüzde yeni yapılan konut projelerinde dairenin ısınma ihtiyacının karşılanması için genellikle kombi kullanılıyor. Ancak daha eskiden yapılan binalar ise sobalı ve bacalı olacak şekilde yapılmıştır. 


Baştan sobalı yapılan bir binada diğer apartman sakinlerinin kombiye geçtiğini ancak sizin hala soba kullandığınızı farz edelim. Sobanın bacası ile ilgili bir arıza söz konusu olduğu takdirde bu yalnız sizi değil, tüm apartman sakinlerini ilgilendiriyor.


Konu ile ilgili hususu daha detaylı anlatmak gerekirse; Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesinin c fıkrasında bacalar söz konusu apartmanın ortak yerlerinden sayılıyor. 


Baca onarımını kim karşılar?

Bu durumda baca ortak alanlar kapsamında olduğu için ve zaten yapı itibariyle bina en baştan sobalı olarak inşa edildiği için baca onarımı apartman giderlerinden karşılanır.


Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 4;

Madde 4 – Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merpenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve

çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup

bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar, 

b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve

elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merpenleri.

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com