Balkon tadilatı için kat maliklerinden izin alınır mı?

Balkon tadilatı için kat maliklerinden izin alınır mı? Balkon tadilatı için kat maliklerinden izin alınır mı?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, balkonunda tadilat yaptırmak isteyen kat malikleri, diğer kat maliklerinden izin almak zorunda mı?Bir apartmanda yaşayan kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumakla mükellef oluyor.

Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramıyor. 

Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmıyor. 

Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamıyor. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabiliyor

Peki, balkon tadilatı için kat maliklerinden izin alınır mı?

Yargıtay kararlarına göre, bağımsız bölüme ait gibi görünen ana yapının dış cephesinde bulunan balkonlar da dahil alanlar ortak yerlerden sayılıyor. Dolayısı ile balkon üzerinde yapılan tadilat işlemleri için kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasına bağlı oluyor.

Sözlü olarak rızanın alınmaması veya hiçbir tepki alınmaması, "geçerli rıza" anlamına gelmiyor. Yazılı rıza alınmadan yapılan tadilat işlemleri için kat maliklerinin şikayeti üzerine eski haline çevrilmesi talep edilebiliyor.