Çukurova Balkon

Batman'da 5.4 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!

Batman'da 5.4 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu! Batman'da 5.4 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük Mahallesi'nde yer alan akaryakıt ve lpg istasyonu vasıflı gayrimenkul 5 milyon 481 bin 599 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Batman İli, Merkez İlçesi, Körük Mahallesi'nde yer alan akaryakıt ve lpg istasyonu vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 5 milyon 481 bin 599 TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
Batman İli, Merkez İlçe, 700 Ada, 7 Parsel, KÖRÜK Mahalle/Köy, Akaryakıt ve LPG İstasyonu ve Müştemilatı Nolu Bağımsız Bölüm Abdullah İLDENİZ'e ait olan 18 nolu parsel üzerinde 5 adet akaryakıt deposu bulunduğu görülmüştür. Depoların üç tanesinin beton zemin üzerinde, diğer ikisinin ise depo yükseklikleri kadar derinlikte betondan yapılmış olan üstleri açık üzere zemin altında bulunduğu görülmüştür. Depoların bulunduğu kısımda yerden yüksekliği tahminen yaklaşık 7,50 m, tek katlı çelik konstrüksiyonlu üst kısmında duvar olan çatısı çelik çatı sistemi ile örtülmüş bir yapı olduğu tespit edilmiştir. 4 Adet büyük deponun; çaplarının 10 m ve uzunluklarının 20 m ebatlarında olduğu görülmüştür. Diğer deponun uzunluğunun aynı ancak çapının 8 m olduğu görülmüştür.

Kıymeti : 5.481.599,00 TL
1. Satış Günü : 30/04/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 30/05/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : BATMAN ADLİYESİ MEZAT SALONU /BATMAN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/45494 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.