Bekir Pakdemirli'den hobi bahçeleri açıklaması!

Bekir Pakdemirli'den hobi bahçeleri açıklaması! Bekir Pakdemirli'den hobi bahçeleri açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hobi bahçeleriyle ilgili olarak, "Kanundaki boşluklar istismar edilerek ortaya çıkarılan hobi bahçesi sorununu en kısa zamanda çözmüş olacağız." dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Congresium Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'na katılarak, değerlendirmeler yaptı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, markalaşma ve coğrafi işaretin, pazarlama için öncelikli konular haline geldiğini dile getiren Bakan Pakdemirli, "Artık satılan ürünün sadece ambalajı değil, onun hikayesi ve markası insanların tercihlerini etkiliyor. İşte tam da burada, belediyelerimize çok büyük işler düşüyor. Sizler, üreticimizi destekleyip yönlendirdikçe, biz de Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz, bunun da sözünü buradan vermiş olayım." dedi.

Bekir Pakdemirli, birçok belediyenin sınırları içinde kırsal alanların önemli yer tuttuğunu, buralarda üretimin, katma değeri artıran faaliyetlerin ve istihdamın ön plana çıktığını belirtti.

Bakanlık olarak, kırsal alanda refahı yükseltmek, kırsalda gelir ve istihdam olanaklarını artırmak ve kırsal ekonomiyi çeşitlendirmek hedefiyle 81 şehirde çalıştıklarını dile getiren Pakdemirli, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bugüne kadar yaklaşık 316 bin projeye, 12,2 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu destekler sayesinde, kırsalda yaklaşık 20 milyar liralık yatırım yapıldı, doğrudan 230 bin yeni istihdam oluşturuldu. Bu yıl devreye aldığımız Dijital Tarım Pazarı ile kırsaldaki üreticilerimizi tüketicilerimizle bir araya getirmiş olduk."

 

"Son 18 yılda 585 baraj inşa ettik"


Devlet Su İşleri eliyle bitirilen 340'a yakın içme suyu tesisinin hizmet verdiğine değinen Pakdemirli, bu tesislerle 45 milyon kişiye, 4,5 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin edildiğini söyledi.

Bekir Pakdemirli, inşa edilen atık su tesisleriyle de günlük 236 bin metreküp atık suyun arıtılarak, tarımsal sulamada kullanılmasını sağladıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu konudaki hedefimiz 2023 yılında günlük 750 bin metreküplük atık suyu kullanılabilir hale getirmek. Bilhassa son 18 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, şehirlerimizin içme suyu, atık su, sulama suyu temini, hidroelektrik enerji ve çevre sektörlerinde 254 milyar liralık yatırımı belediyeler adına yaptık. Dolayısıyla biz teklif beklemeden, rica beklemeden, her zaman belediyelerimizin yardımına, hizmetine koştuk. Son 18 yılda, 585 baraj inşa ettik. Bu oran, Cumhuriyet'in ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katıdır."

 

Belediyelere tavsiyeler


Pakdemirli, tarım ve ormancılıkla ilgili birçok konuda belediyelerin faaliyet yürütebileceğini dile getirerek, belediye mülkiyetindeki boş ve atıl tarım arazilerinin ekilmesi konusunda vatandaşlara önderlik edilebileceğini söyledi.

Belediyelerin, imar çalışmaları sırasında tarım alanlarının korunmasını sağlayabileceklerini belirten Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Küçük ölçekli sulama ve altyapı projeleriyle bizim büyük çaplı projelerimizde destekleyici ve tamamlayıcı olabilirsiniz. Yine illerinizde atık su arıtma tesisleri kurarak, buradan çıkan suyun bitkisel üretim, park ve bahçeler gibi yeşil alanlarda kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Sözleşmeli üretimle üreticilerimizin ürünlerinin, belediyelerimiz vasıtasıyla pazarlanmasını sağlayabilirsiniz. Uygun orman arazilerinin gelir getirici türlerle ağaçlandırılması için bizimle iş birliği yapabilirsiniz. Hayvancılığımızın gelişimi için de mera, otlak ve yaylakların bakımına, ıslah projelerine destek verebilirsiniz."

Son dönemde tartışılan hobi bahçeleriyle ilgili de konuşan Pakdemirli, "Kanundaki boşluklar istismar edilerek ortaya çıkarılan bu hobi bahçesi sorununu en kısa zamanda çözmüş olacağız. Aynı zamanda şu anda Meclisimizde özellikle taklit ve tağşişle ilgili cezaları ağırlaştıracak şekilde gereğini yapıyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin belediyelere planlama ve teknik destek konularında destek vermeye hazır olduklarını da söyledi.

 

Arazilerini hobi bahçelerine dönüştürenlere hapis cezası geliyor!