Bergama İsmailli Güneş Enerji Santrali imar planı askıda!

Bergama İsmailli Güneş Enerji Santrali imar planı askıda!İzmir Bergama İlçesi, İsmailli Mahallesi sınırları içerisinde Güneş Enerji Santraline ilişkin hazırlanan imar planı teklifi askıya çıkarıldı...İzmir Bergama İlçesi, İsmailli Mahallesi sınırları içerisinde 102 ada 89, 91 ve 92 parsellerde yer alan 990 kW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi bakanlık tarafından onaylandı. Bugün askıya çıkarılan imar planı 10 Eylül 2017 tarihinde askıdan indirilecek.1/5000 ölçekli plan için tıklayınız