Beyoğlu Belediyesi'nden vergi uyarısı!

Beyoğlu Belediyesi'nden vergi uyarısı!

Beyoğlu Belediyesi’ne 30.06.2016 tarihine kadar ödenmesi gereken ödenmemiş tüm vergiler yeniden yapılandırılıyor.Beyoğlu Belediyesi’ne 30.06.2016 tarihine kadar ödenmesi gereken ödenmemiş tüm vergiler yeniden yapılandırılıyor. 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi borcu olan mükellefler borçlarını 6736 sayılı yasaya istinaden yeniden yapılandırarak peşin veya taksitler halinde (6, 9, 12, 18 taksit olarak) ödeyebilecek.

KANUN HANGİ VERGİ TÜRLERİNİ KAPSIYOR

Yürürlüğe giren kanun kapsamında; Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Ecrimisil Gelirleri, İşgaliye Harçları ve Diğer Harçlar, Katı Atık Ücreti ve Harcama İştirak Payları borçları yeniden yapılandırılabilecek.

SON BAŞVURU VE ÖDEME

Başvuruların en geç 31.10.2016 tarihine kadar Beyoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yapılması gerekiyor. Peşin ödemelerin son işlem tarihi 30.11.2016 olarak belirlenirken, taksitli olarak yapılandırılan borçların ilk taksit ödemelerinin ise 30.11.2016 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM 2016

Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şart. Ayrıca taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin ödenememesi halinde yapılandırmanız devam edecek.Ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını izleyen taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükmünden yararlanılmaya devam edilecek. Kanundan yararlanmak için son başvuru tarihi ise 31.10.2016 olarak belirlenmiştir.Beyoğlu Belediyesi