25 / 03 / 2023

Bilecik Bozüyük'te 46.9 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Bilecik Bozüyük'te 46.9 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Yeni Mahalle, Yaftı Mevkii'nde yer alan fabrika ve müştemilatı 46 milyon 906 bin 823 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Yeni Mahalle, Yaftı Mevkii'nde bulunan fabrika ve  müştemilatı icradan satışa sunuldu. Satuşa konu olan gayrimenkul için 46 milyon 906 bin 823 TL isteniyor. 

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Taşınmaz Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Yeni Mahalle, Yaftı mevkii, 632 ada, 109 nolu parsel olup yüzölçümünün tamamı 185.076,00 metrekaredir. Taşınmaza ait tapu bilgilerine göre ana taşınmaz niteliği Fabrika Binası, Ek ve Yardımcı Tesisleri olarak borçlu Şirket adına Tam hisse paylı taşınmazdır.

 

TAŞINMAZIN YERİ, MEVKİİ, CİNSİ VE YÜZÖLÇÜMÜ: Taşınmaz, Bilecik İli Bozüyük İlçesine bağlı Yeni Mahalle, Yaftı mevkii, 632 ada, 109 nolu parselde bulunup, yüzölçümünün tamamı 185.076,00 m2 dir. Taşınmaza ait tapu bilgilerine göre ana taşınmaz niteliği “Fabrika Binası Ek ve Yardımcı Tesisleri”olarak borçlu şirket adına “Tam” hisse paylıdır. Taşınmazın ön cephede emniyet çitli duvar ile ana yol cephesinden ayrılmış ve girişte Tak ve otomatik raylı araç kapısı bulunan taşınmaz üzerinde; 1- Tak ve Güvenlik Binası, 2-Mamul Deposu, 3- Kâğıt Ürünleri (Yükleme Rampası), 4-Ana Üretim İşletme Binası, 5- Mekanik Atölye, 6- Kantar Binası, 7- Trafo Yapısı, 8- İnşaat Bakım, 9- Jeneratör Yapıları, 10- Kompresör Dairesi, 11- Firit Fırın ve Depolar, 12- Konveyör Bant ve Binası, 13- Hammadde Baksları, 14- Kâğıt Deposu, 15- Hurda Makine Deposu, 16- Kazan Dairesi, 17- Su ve Yağ Tankları ile Terfi İstasyonu, 18- LPG Alanı, 19- Malzeme Ambarı, 20- AR-GE Binası, 21- İdari Bina ile Betonarme Perde Duvarlar, 22- Stok Sahası, Asfalt ve Stabilize Yollar, Ön Cephe Emniyet Çiti, Kafes Telli Himaye Çiti ve Çevre Düzenlemesi kalemlerinin bulunduğu görülmüştür.

 

 

Kıymeti : 46.906.823,66 TL
1. Satış Günü : 27/02/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 27/03/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri :Mezat Salonu-Adalet Sarayı Bodrum kat (Toplantı) Satış Salonu BOZÜYÜK / BİLECİK

 

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK'nın 127. Maddesi gereğince TapuSicili kaydında taşınmaza taraf olup adresi belli olupta, satış ilanı tebliğ edilemeyen veya adresi belli olmayanlar ile takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde UYAP satış portalından yayınlanan satış ilanı ve gazeteilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İİK m.127)
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/111 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/12/2017
Geri Dön