Bina çıkmaları mantolama masrafı kime aittir?

Bina çıkmaları mantolama masrafı kime aittir?

Anagayrimenkulde mantolama uygulaması yapıldığını düşünelim. Bina çıkmalarında yapılacak mantolama masrafı 1. kat malikine mi aittir yoksa tüm kat maliklerine mi? Bina çıkmaları mantolama masrafı kime aittir?


Bina çıkmaları mantolama masrafı kime aittir?

Bina çıkmaları, binalarda döşemelerin uzantısı olarak yapılan, parsel sınırları dışına taşmayan, en az bir ucu serbest, mesnetli olan açık veya kapalı olan derinliği uygulama imar planı veya yönetmelikle belirlenen yapı elemanları olarak tanımlanıyor.


Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarıyan yerleri ise ortak yerler olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre bina çıkmaları da anagayrimenkulün ortak alanları kapsamında yer alıyor.


Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, ortak alanlarda yapılacak her türlü masraflar tüm kat malikleri tarafından karşılanıyor.


Örneğin apartmanda yapılacak mantolama uygulamasında bina çıkmaları da ortak alan sayıldığından buranın masrafı da tüm kat maliklerini ilgilendiriyor. 


Kat Mülkiyeti Kanunu uygulamalarından doğacak her türlü anlaşmazlık Sulh Hukuk Mahkemelerinde çözümleniyor. Buna bağlı olarak bina çıkmalarında uygulanacak ısı yalıtım masrafları için çıkan anlaşmazlıkların çözümü için de bu mahkemede dava açılabiliyor. Konu ile ilgili kanun esaslar aşağıda sıralanıyor.


Ortak yerler: 

Madde 4 – Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır. 

 

a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merpenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar, 

 

b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri, 

 

c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merpenleri. 

 

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de ortak yer konusuna giriyor. 


Yeni binalarda mantolama şart mı?
Eski binalarda yalıtım zorunluluğu!