Bina için çürük raporu nasıl alınır?

Bina için çürük raporu nasıl alınır?

Kentsel dönüşümde yıkılacak çürük yapılar, 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit ediliyor.Buna göre bina çürük raporu nasıl alınır?


Bina için çürük raporu nasıl alınır?

Kentsel dönüşümde yıkılması gereken çürük yapılar; riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı veya yapılar olarak karşımıza çıkıyor.


Kentsel dönüşümde taşınmaz mal sahipleri yapılarını, bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılarak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebiliyorlar.Yapı sahiplerinin hepsinden ziyade içlerinden bir tanesi bu işlemi gerçekleştirebiliyor.


Bakanlığa veya İdareye yapılan tespitler bildiriliyor. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebiliyor. 


Tespitin verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılıyor. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebiliyor. 


Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebiliyor. 


Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi veriyor.


Çürük yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlık veya İdare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor.Arsa riskli yapı mıdır?Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com