Bina vergisi hesaplama!

Bina vergisi hesaplama!Bilindiği üzere Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm binalar emlak vergisinin konusunu oluşturuyor. Vergiden muaf tutulmayan gayrimenkul sahipleri ne kadar vergi ödüyor? İşte bina vergisi hesaplama...


Bina vergisi hesaplama!

Bina vergisi, her sene devlete konut, işyeri ve yapı gibi gayrimenkul sahiplerinin ödemeleri gereken vergi olarak tanımlanıyor. Bina vergisi kanununa göre, Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm binalar, bu verginin konusu oluyor.


Dolayısı ile bina vergisini de binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.


Söz konusu vergi iki eşit halinde ve yılın belli dönemlerinde ödenebiliyor. Vergi ödemeleri: Mart, Nisan ve Mayıs aylarında birinci taksit; Kasım ayında ise ikinci taksit şeklinde ödeniyor. Peki ödenmesi gereken bina vergisi nasıl hesaplanır?


Bina vergisi hesaplama:

Bina vergisi için ödenecek bedel, gayrimenkullerin rayiç bedelleri üzerinden her sene yeniden belirlenen emlak vergisi oranlarının hesaplanması ile bulunuyor.


2013 yılı emlak vergisi oranları:

Normal Yörelerde:

Meskenlerde      Binde 1

Diğer Binalarda Binde 2

Arazilerde Binde 1

Arsalarda Binde 3


Belediye sınırları ve Mücavir alanlarda:

Meskenlerde      Binde 2

Diğer Binalarda Binde 4

Arazilerde Binde 2

Arsalarda Binde 6


Bina vergisi ödeme yeri:

Ödemeler, gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye yapılıyor. Gayrimenkullerin başka bir şehirde olması durumunda  vergi ödemesi tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması şartıyla yapılabiliyor.
Bina vergi matrahı!
Bina vergisi kanunu!