Binaların dış cephesine isim yazdıranlar dikkat!

Binaların dış cephesine isim yazdıranlar dikkat!Birçok inşaat firması inşaatı üstlendikleri binaların dış cephesine isimlerini yazdırıyor. Ancak dış cepheye isim ve telefon yazdırmanın da vergiye tabi olduğu ortaya çıktı. 


Bir çok binaların üzerinde yer alan inşaat firmaların isimleri ve onlara ait telefon bilgilerinin vergiye tabi tutulduğu öğrenildi. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlarken, “İnşaat firmalarının isim, ünvan, telefon ve adreslerinin binaların dış yüzeylerine tuğla, seramik, dekoratif süslemeler, beton üzerine kabartmalar, fayans vb kullanılarak yazılması ilan ve reklam vergisine tabidir” yanıtını verdi.

Binaların dış cephesine isim yazdıranlar dikkat!

İstisna bulunmuyor

Mükellefler vergi mevzuatında tereddüt yaşamaları durumunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın özelge sistemi üzerinden sorularını yönetebiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı da verdiği cevapları kendi internet sitesindeki özelge bölümünden yayınlıyor.  İzmir  Vergi Dairesi Başkanlığı’na inşaat firmaları tarafından, firma ismi, unvan, telefon ve adreslerinin binaların dış yüzeylerine, pano ya da levha olmadan tuğla, seramik, dekoratif süslemeler, beton üzerine kabartmalar, fayans kullanılarak yazılmasının Belediye Gelirleri Kanunu’na göre ilan ve reklam vergisine tabi olup olmadığı sorusu yöneltildi. Özelgede 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12’nci maddesinde, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, ilan ve reklam vergisine tabi olduğunun yer aldığı hatırlatılarak, yasanın “istisna ve muaflıklar” başlıklı 14’üncü maddesinde ilan ve reklam vergisine yönelik istisna ve muaflıkların düzenlendiği maddede binaların dış yüzeylerine pano ya da levha olmaksızın firma ismi, unvan, telefon ve adreslerinin yazılmasına yönelik bir istisna veya muafiyetin bulunmadığının altı çizildi. 

Vergiye tabi tutuluyor 

Aynı yasada ‘tarife ve nispet’ başlıklı 15’inci maddede, ilan ve reklamın içeriğine göre alınması gereken en az ve en çok vergi tutarının gösterildiği tarifenin yer aldığı anımsatılarak çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metrekaresinden senelik olarak ilan ve reklam vergisi alınacağı ifade edildi. Aynı maddede herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüz ölçümünün göz önünde alınacağı belirtildi.

Bina mantolama zorunlu mu?