Blue Moon İnşaat Gayrimenkul Yatırımları Ve Danışmanlık Bilişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Blue Moon İnşaat Gayrimenkul Yatırımları Ve Danışmanlık Bilişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Blue Moon İnşaat Gayrimenkul Yatırımları Ve Danışmanlık Bilişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Blue Moon İnşaat Gayrimenkul Yatırımları Ve Danışmanlık Bilişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Erdal Erol tarafından kuruldu.Blue Moon İnşaat Gayrimenkul Yatırımları Ve Danışmanlık Bilişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Erdal Erol tarafından kuruldu.

Blue Moon İnşaat Gayrimenkul Yatırımları Ve Danışmanlık Bilişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HAFRİYAT -Gayrimenkullerle ilgili teknik müşavirlik yapmak, proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak.Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak. Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. İnşaat -Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, üçüncü kişilerce yapılacak kat karşılığı inşaat sözleşmelerine aracılık etmek.-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, apartmanlar, iş hanları, fabrikalar, hastaneler, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. -Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi veya özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerine ait ihalelere katılmak taahhütte bulunmak. -Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. -Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. -Dekorasyonla ilgili boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. -Her türlü bina, işyeri, işhanı, fabrika, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. -Konut sanayi tesisleri ile ilgili mekanik elemanları imalatının sipariş ve satışa arz edilmek üzere imal etmek. İnşaat sektörünün ihtiyacı olan hammadde, yardımcı malzeme, mamul malzemenin imalini, ihracını, ithalini ve pazarlamasını yapmak. Gayrimenkul - Her türlü gayrimenkulleri (arsa, arazi, bina, işyeri, konut vb.) satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve bu işlerde aracılık ve komisyonculuk yapmak. - Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli olan ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. - Bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumları çıkarmak,projelendirmek ve bu işlerle ilgili aracılık, komisyonculuk yapmak. Hafriyat -Her türlü inşaat hafriyatı işleri yapmak, nakletmek, depolamak. ayrıca satın alınan yada kiralanan araziler üzerinde hafriyat çalışmaları yapmak, hafriyat döküm alanları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek işletmek. -Hafriyat işleri ile ilgili her türlü iş makinesi, malzeme, alet, makine ve teçhizatın alımını satımını ithalatını ihracatını yapmak ve kiralamak, kiraya vermek. -Yurtiçi ve yurtdışında açılan her türlü inşaat, hafriyat, nakliye ihalelerine bizzat veya mümessil sıfatıyla iştirak etmek, her türlü inşaat, hafriyat, nakliye işlerini bizzat veya işbirliği yoluyla üstlenmek ve ifa etmek. Yapı malzemeleri -Her türlü nalburiye malzemeleri,inşaat ve yapı malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri,tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley, kum,mermer, parke, armatür, pvc boru, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya,banyo ve mutfak aksesuarları, kapı, elektrik malzemeleri vb.) imalatı, alım satımı,ithalat ihracatını yapmak. -Her türlü hırdavat malzemelerialımı satımı, imalatı, ithalatı ihracatını yapmak. -Gerek kendi ihtiyacı olan gerekse alıp satmak için her nevi gayrimenkul almak, tadil etmek. BİLGİSAYAR BİLİŞİM Bilgisayar alım satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, bunların montaj, tamir, bakım ve onarımını yapmak. -Bilgisayar yedek parçaları imalatı, alım satımını, ithalat, ihracatını yapmak, montajını yapmak. -Her türlü bilgisayar sarf malzeme alım satımını yapmak, bilgisayar programı yazmak ve program lisansı almak. -Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. -Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, montajı, servisi. -Ticari amaçlı bilgi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: İnönü Mah.Alageyik Cad. Özgürler Apt.No.112/4 Küçükçekmece