27 / 09 / 2023

Bodrum Türkbükü'nde 17 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

Bodrum Türkbükü'nde 17 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

T.C. Bodrum 2. İcra Dairesi,  Muğla ili, Bodrum ilçesi, Türkbükü Mahallesi 202 ada 9 parselde yer alan gayrimenkulleri 17 milyon 13 bin 801 TL'ye satıyor...T.C. Bodrum 2. İcra Dairesi tarafından, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Türkbükü Mahallesi 202 ada 9 parselde yer alan gayrimenkuller 17 milyon 13 bin 801 TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 26 Mayıs tarihinde 14:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. BODRUM 2. İCRA DAİRESİ 2020/222 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 202 Ada, 9 Parsel, TÜRKBÜKÜ Mahalle/Köy, Menemene Mevkii,1849 parsel (yeni 202 ada 9 parsel) Kıymet takdirine konu taşınmaz Bodrum merkeze takribi 20 km, Türkbükü merkeze 450 m, mesafede yer almaktadır. Taşınmaz Menemene mevkiinde bulunmakta olup arsa üzerine inşaa edilen yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma izin belgesine göre, 5 bağımsız bölümden oluşmaktadır.Yola cepheli B ve C bloklarının zemin katında Macro center isimli alışveriş marketi bulunup üst katları daire şeklinde düzenlenmiştir.Arsanın arka cephesinde bulunan A bloğun ise zemin ve 1. Katında birer daire vardır. B bloğun (yapı kullanma izin belgesine göre) toplam alanının 238,00 m2 ,her katının ise 79,33 m2 olduğu,arsanın kuzeydoğu yönünde (sağ yan taraf) ve yola cepheli olan macro center isimli mağazanın üzerinde bulunan orta kat dairenin salon, açık mutfak , iki yatak odası, iki adet banyo WC olarak tasarlanmış olduğu,Üst kattaki daire ise tefriş edilmemiş olup boş olarak görüldüğünden sadece yatak bazalarının bulunduğu, salon, açık mutfak , iki yatak odası,1 banyo WC ve teras olarak tasarlanmıştır. A bloğun (yapı kullanma izin belgesine göre) toplam alanının 238,00 m2,her katının ise 79,33 m2 olduğu,arsanın kuzeydoğu yönünde (sağ yan taraf) ve yola cepheli olan macro center üzerinde bulunan orta kat dairenin salon, açık mutfak , iki yatak odası, iki adet banyo WC olarak tasarlanmıştır. Üst kattaki daire ise tefriş edilmemiş olup boş olarak görüldüğünde sadece yatak bazalarının bulunduğu, salon, açık mutfak , iki yatak odası,1 banyo WC ve teras olarak tasarlanmıştır. Ayrıca bu blok için 300 m2 Ortak alan(Bina içi kapalı otopark, garaj) , 105,6 m2 ortak alan (diğer ortak alanlar)şeklinde bodrum katında görülen bu ortak alanların ve garajın tamamen macro center tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. C bloğun (yapı kullanma izin belgesine göre ) toplam alanının 121,22 m2 olduğu, dubleks olarak kullanıldığı, zemin katında salon ,açık mutfak ,1 yatak odası , 1 banyo WC , Üst katında ise yine 1 yatak odası , yatak odasına bağlı oturma mahalli (suit), 1 banyo WC olarak tasarlanmıştır.Ayrıca 10,76 m2 açık alanlar (bahçe) bulunmaktadır. Macro center tarafından kullanılan her iki blok ayrık nizam olarak inşa edilmiş olup her iki bloğun ortasında hem üst kat dairelere ve dubleks meskenlere, hem de bu asansör ile macro center tarafından kullanılan bodrum katta hitap eden asansör bulunmaktadır.Ayrıca Asansör yanında etrafı ahşap kaplanmış kapıdan da yine üst kattaki meskenlere çıkış merpeni bulunduğu tespit edilmiştir.Meskenler dış cephe görünümüne göre genel olarak bakımlı olduğu, bahçe peyzajının muntazam olarak yapılmış olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Hastane, Okul, banka, ptt gibi yerlere ulaşım ancak araçla sağlanmaktadır. Çevre parsellerde benzer nitelikte konut amaçlı kullanılan yapılaşmalar ile sahil civarında ise turistik amaçlı tesis ve işletmeler yer almaktadır. Ulaşım ve alt yapı sorunu bulunmayan taşınmaz Bodrum Belediyesinin tüm hizmetlerinden faydalanan bölgede yer almaktadır.
Yüzölçümü : 1.495,71 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Göl-Türkbükü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında III. Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde , TAKS :0.20 ,KAKS : 0,40 yoğunluklu ticaret alanında kalmaktadır
Kıymeti : 13.456.485,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :1949928 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır(10 Yıl) 25/08/2016 tarihli
1. Satış Günü : 26/05/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 28/06/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Bodrum Adliyesi Mezat Salonu Adliye caddesi 1905 Sokak No:11/2(Bitez Kapalı Pazar Alanı) Bitez/Bodrum/Muğla

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 162 Ada, 1 Parsel, GÖL Mahalle/Köy, Gölbaşı Mevkii, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göl mahallesi, 1507 parsel (yeni 162 ada 1 parsel) arsa nitelikli taşınmaz yerinde yapılan inceleme sonucunda parselin üst sınırından başlamak üzere denize doğru tamamen 3 kademeli olarak hafriyat yapılarak düzenlendiği ve Parsel üzerinde her hangi bir yapılaşma bulunmadığı, görülmüştür.Parselin en üst sınırından kısmen deniz manzarası bulunduğu tespit edilmiştir.Parselin ön cephesinden yol geçtiği, Yakın komşu parsellerinde Sporkent 2 sitesi ile Atemi Otel-Mandarin Oriental Bodrum Otel,Hilton Bodrum Otel ile Göl-Türkbükü Arıtma tesisi bulunmaktadır.Taşınmaz Gölköy mahallesine yaklaşık 1.500 m,Denize 280m, Taşınmaz Bodrum merkezine ise yaklaşık 24 km mesafede yer almaktadır.Kıymet takdir konusu taşınmaza kısmen asfalt yoldan, kısmen de stabileze yol ile ulaşılmaktadır. Kıymet takdir konusu taşınmazın Belediye alt yapı hizmetlerinden faydalanmadığı tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 10.163,76 m2
İmar Durumu : 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım , 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 1/100000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı değişikliğinde Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında 3. Derece doğal sitalanı içerisinde ve orman alanında kaldığı
Kıymeti : 3.557.316,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır.
1. Satış Günü : 26/05/2021 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 28/06/2021 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Bodrum Adliyesi Mezat Salonu Adliye Caddesi 1905 Sokak No:11/2 (Bitez Kapalı PAzar Alanı) Bitez/Bodrum/Muğla

Bodrum Türkbükü nde 17 milyon TL ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK. 127. Md.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/222 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Geri Dön