Bolu'da 8.3 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Bolu'da 8.3 milyon TL'ye icradan satılık tarla! Bolu'da 8.3 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Gerede İcra Dairesi, Bolu ili, Yeniçağa ilçesi, Yukarıkuldan köyü, Hanaltı mevkii, 213, 214, 215,216, parsel, tapu kaydına göre ana taşınmaz niteliği tarlayı 8 milyon 331 bin 641 TL'ye icradan satıyor...


Gerede İcra Dairesi tarafından Bolu ili, Yeniçağa ilçesi, Yukarıkuldan köyü, Hanaltı mevkii, 213, 214, 215,216, parsel, tapu kaydına göre ana taşınmaz niteliği tarla 8 milyon 331 bin 641 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. 

İlan metni:
T.C. GEREDE İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2011/543 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adeti, önemli özellikleri:
1) Bolu ili, Yeniçağa ilçesi, Yukarıkuldan köyü, Hanaltı mevkii, 213 parsel, tapu kaydına göre ana taşınmaz niteliği tarla, 12.900,00 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 29/48 hissesi ile birlikte bilirkişi raporuna göre tarla üzerinde fabrika ana binası ve işletme tesisi bulunmakta olup fabrika binası ve işletme tesisi ile içerisinde bulunan makine ve mekanik tesis malzeme ve ekipmanları satılacaktır.Bilirkişi raporunda tesisin çok fazla çalıştırılmadığı ekipmanların temizliğinden anlaşıldığı belirtilmiştir.Parsel üzerine fabrika binası ve eklenti yapılar yapılmış olması hasebiyle tarla vasfını yitirmiştir.Mevzii imar planında sanayi alanında kalmaktadır.Parsel konum itibariyle Yeniçağa ilçesinin batısında, TEM otoyolunun güneyinde kalmaktadır.Otoyola yakın olmakla beraber otoyola bir sınırı yoktur.Kadastral yolacephesi bulunmaktadır.Parselde fabrika binası ve müştemilatı bulunmaktadır.Parselde betonarme temel üzerine prefabrike betonarme elemanlarla inşaa edilmişolan bir fabrika binası bulunmaktadır. Dış cephe izalasyonlu sandviç panellerle kapatılmıştır.Prefabrike olarak yapılmış betonarme kirişler üzerine çatı panelleri monte edilmiştir.Fabrikanın üretim alanının zemini pvc karo ile kaplanmıştır.Fabrika binasının ön kısmında fabrikaya bitişik olarak prefabrike taşıyıcı sistem içinde çelikten iki katlı olarak fabrikanın idare kısmı inşa edilmiştir.idare kısmının iç bölümleri alçıpan levhalarla yapılmıştır.Pencere doğramaları pvc dir.Pencerelere ısıcam takılmıştır.idare kısmı kaloriferli olpu l.n.g. ile ısıtılmaktadır.Bina sıvalı, boyalı olup tamamlanmış ve kullanılabilir durumdadır.Üretim kısmının taban alanı takriben 4.144,72 m2 idare kısmının taban alanı takriben 788,60 m2 dir.Ana binanın batı cephesine bitişik olarak, çelik profillerle takriben 195,00 m2 taban alanında tek katlı müştemilat binası inşaa edilmiştir.Bu tek katlı ilave yapı içinde mutfak, kombi odası, trafo ve çamaşırhane vb. Kısımlar vardır.Parselde betonarme su deposu yapılmıştır.Bina alanı takriben 65,17 m2 dir.Fabrikanın yan tarafında LNG tankı için zemini beton, çevresi ortalama 0,60 m beton duvar ve bu duvar üstüne de demir profil parmaklık ile çit yapılarak koruma alanı yapılmıştır.Bu yapının alanı takriben 70,56 m2 dir.Parsel girişinde prefabrike olarak tek katlı bekçi kulübesi yapılmıştır.Pencere doğramaları pvc ve ısıcamlıdır.Bekçi kulübesinin taban alanı takriben 10,24 m2 dir.Parsel içinde takriben 3.000,00 m2 lik alan beton parke taşı ile kaplanmıştır.Parselin yol cephesine ortalama 1,80 m yükseklikte ve takriben 110,00 m uzunlukta betonarme duvar yapılmıştır.Duvar üstüne de 1,00 m yükseklikte demir korkuluk monte edilmiştir.Beton duvar ile bekçi kulübesi arasında takriben 12,00 m uzunlukta demir doğrama giriş kapısı yapılmıştır.Parselin çevresine demir doğrama 50x50 kare profil direklere, pvc kaplı kafes tel örgü gerilmesi ile takriben 190,00 m uzunlukta 2,00 m yükseklikte çit yapılmıştır.Çeşitli türde ağaçlar vardır.
İmar Durumu : Yeniçağa Belediye Başkanlığının 12/062017 tarih ve 948 sayılı yazısı ekindeki gibidir
Kaydındaki Şerhler: Yeniçağa Tapu Müdürlüğünün 07/11/2019 tarihli yazısı ekindeki gibidir
Kıymeti :7.183.582,24 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 06/03/2020 günü 10:00 -10:10 arası
2. Satış Günü : 01/04/2020 günü 10:00 -10:10 arası
Satış Yeri : Gerede Belediye Başkanlığı Toplantı ve Nikah Salonu Gerede/Bolu
2) Bolu ili, Yeniçağa ilçesi, Yukarıkuldan köyü, Hanaltı mevkii, 214 parsel, tapu kaydına göre ana taşınmaz niteliği tarla, 14.400,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz satılacaktır.Bilirkişi raporuna göre parsel üzerine 213 parselle bağlantılı ev ve bağlantı yolu yapılması ve 213 parselle bütün olarak kullanılması hasabiyle tarla vasfını yitirmiştirv Mevzii imar planında sanayi alanında kalmaktadır.Parsel üzerinde tarımsal üretim amaçlı olarak uzun yıllardır ekim ve dikim işlemi yapılmamıştır.Parselde bulunan çelik konstrüksiyon, tek katlı bir ev yapılmıştır.Ev 4 oda, salon, mutfak, hol, banyo ve wc den oluşmaktadır.Pencere doğramaları pvc olup ısıcam takılmıştır.Dış kapısı çelik kapıdır.Ev kaloriferlidir.Oturulabilir durumdadır.Evin taban alanı takriben 136,89 m2 dir.Evin önünde takriben 33,25 m2 taban alanında teras bulunmaktadır.Ev ve terasın toplam alanı takriben 170,14m2 olup, evin ve terasın bir kısmı 216 parselde kalmaktadır.Parsel içinde takriben 1.100,00 m2 lik alan beton parke taşı ile kaplanmıştır.Parselin çevresine demir doğrama 50x50 kare profil direklere, pvc kaplı kafes tel örgü gerilmesi ile takriben 279,00 m uzunlukta, 2,00 m yükseklikte çit yapılmıştır.Parsel üzerinde çeşitli türde ağaçlar bulunmaktadır.
İmar Durumu : Yeniçağa Belediye Başkanlığının 12/062017 tarih ve 948 sayılı yazısı ekindeki gibidir
Kaydındaki Şerhler: Yeniçağa Tapu Müdürlüğünün 07/11/2019 tarihli yazısı ekindeki gibidir
Kıymeti :616.153,25 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 06/03/2020 günü 10:20 - 10:30 arpsı
2. Satış Günü : 01/04/2020 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Gerede Belediye Başkanlığı Toplantı ve Nikah Salonu Gerede/Bolu
3) Bolu ili, Yeniçağa ilçesi, Yukarıkuldan köyü, Hanaltı mevkii, 216 parsel, tapu kaydına göre ana taşınmaz niteliği tarla, 2.033,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz satılacaktır.Bilirkişi raporuna göre parsel üzerine apartman ve bağlantı yolu yapılması ve 213, 214, 215 parsellerle bütün olarak kullanılması hasebiyle tarla vasfını yitirmiştir. Mevzii imar planında sanayi alnında, sosyal tesis+lojman alanında kalmaktadır.Parselde bulunan apartman; parsel üzerinde zemin kat+2 normal kattan oluşan toplam 3 katlı betonarme bir apartman vardır.Bina sıvalı ve boyalıdır.Binanın ana merpenleri mermer kaplıdır.Binadaki daireler kaloriferlidir.Binada her katta 3 daire vardır.
Yanlardaki daireler 2 oda, 1 salon, mutfak, hol, banyo ve wc den müteşekkildir.Ortadaki daire 1 oda, 1 salon, 0 mutfak, hol, banyo ve wc den müteşekkildir.Pencere doğramaları pvc dir.Pencerelere ısıcam takılmıştır.Daireler oturulabilir durumdadır.Bina taban alanı takriben 182,51 m2 'dir.Parsel içinde takriben 490,00 m2'lik alan beton parketaşı ile kaplanmıştır.Parselin çevresine, demir doğrama 50x50 kare profil direklere, pvc kaplı kafes tel örgü gerilmesi ile takriben 145,00 m uzunlukta, 2,00 m yükseklikte çit yapılmıştırBinanın arka kısmına takriben 30,00 m uzunlukta ve ortalama 2,00 m yükseklikte betonarme istinat duvarı yapılmıştır.Parsel üzerinde ağaç bulunmaktadır.
İmar Durumu : Yeniçağa Belediye Başkanlığının 12/062017 tarih ve 948 sayılı yazısı ekindeki gibidir 
Kaydındaki Şerhler: Yeniçağa Tapu Müdürlüğünün 07/11/2019 tarihli yazısı ekindeki gibidir
Kıymeti : 505.206,63 TL
KDV Oranı : %181
1. Satış Günü : 06/03/2020 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 01/04/2020 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : Gerede Belediye Başkanlığı Toplantı ve Nikah Salonu Gerede/Bolu
4) Bolu ili, Yeniçağa ilçesi, Yukarıkuldan köyü, Hanaltı mevkii, 215 parsel, tapu kaydına göre ana taşınmaz niteliği tarla, 740,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz satılacaktır.Bilirkişi raporuna göre parsel 213, 214, 215 parselle bütün olarak kullanılması sebebiyle tarla vasfını yitirmiştir.Mevzii imar planında sanayi alanında kalmaktadır. Parsel çevresine kafes tel örgü çit yapılmıştır.Parselin çevresine, demir doğrama 50x50 kare profil direklere, pvc kaplı kafes tel örgü gerilmesi ile takriben 91,00 m uzunlukta, 2,00 m yükseklikte çit yapılmıştır.İmar Durumu : Yeniçağa Belediye Başkanlığının 12/062017 tarih ve 948 sayılı yazısı ekindeki gibidirKaydındaki Şerhler: Yeniçağa Tapu Müdürlüğünün 07/11/2019 tarihli yazısı ekindeki gibidir
Kıymeti: 26.700,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 06/03/2020 günü 11:00-11:10 arası
2. Satış Günü: 01/04/2020 günü 11:00 -11:10 arası
Satış Yeri: Gerede Belediye Başkanlığı Toplantı ve Nikah Salonu Gerede/Bolu
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/543 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Önemli Not, Hazırlanacak olan taşınmaz açık artırma ilan ilgililerine satış gününe kadar tebliğ olunamaması halinde yapılacak olan belediye ilanı, gazete ilanı ve elektronik ortamdaki ilanın ilgililerine İİK 127. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ hükmünde sayılacaktır.Taşınmazların mevcut durumdaki ayıplarından, kadastro, imar, tapu kaydındaki ve makine ve mekanik tesis malzeme ve ekipmanların eksiklik ile ayıpların olması halinde müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.07/11/2019
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.