Burdur'da 4.7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika ve arsası!

Burdur'da 4.7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika ve arsası!Burdur İli Merkez İlçesi Kışla Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Mevkii'nde yer alan fabrika ve arsası 4 milyon 729 bin 670 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.


Burdur İli Merkez İlçesi Kışla Mahallesi  Organize Sanayi Bölgesi Mevkii'nde yer alan fabrika ve arsası 4 milyon 729 bin 670 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


1 NO'LU TAŞINMAZIN

TAŞINMAZ TAPUKAYDI : Burdur İli Merkez İlçe Kışla Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Mevkii 1213 Ada 1 parsel 8.361,00 m2 tam hisseli İdari Bina ve Mermer Fabrikası ile Arsası satılacaktır.


TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: 

Satışa konu taşınmaz tapu kaydında Burdur İli Merkez İlçe Kışla Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Mevkii 1213 Ada 1 parsel 8.361,00 m2 İdari Bina ve Mermer Fabrikası ile Arsası olarak kayıtlı olup, Milli Egemenlik Caddesi No:110, Burdur Organize Sanayi Bölgesi No:6 Burdur adresinde bulunmaktadır.


Kıymeti : 4.729.670,23 TL

1. Satış Günü : 11/09/2017 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 06/10/2017 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Burdur Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü koridoru İcra Müdürlüğü Giriş Önü BURDURSatış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Satışa konu taşınmaz üzerinde “ Taşınmazın icra yolu ile satışı dahil üçüncü kişilere devrinde Organize Sanayi Bölgesinden uygunluk görüşü alınmasına zorunludur” kaydı bulunmaktadır. Burdur Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün OSB.15.103-529 sayılı yazısı gereğince icra ihalesine katılabilecek olanların sağlaması gereken şartlar şunlardır;

-Taşınmazın cebri icra yolu ile satışı ve devrinde özel ya da tüzel kişilerin OSB Kuruluş protokolünde belirtilen temel vasıflarıyla iştigal konularında üretim yapmaları, OSB Uygulama Yönetmeliği 101 inci maddesinde belirtilen OSB lerde kurulamayacak tesisler tanımlamasının içinde olmaması ve aynı yönetmeliğin 102 nci maddesinde belirtilen Temel Şartlara uygun olması gerekmektedir. 

-Kredi alacaklısı bir kuruluşun ihaleye iştirak etmesi halinde; OSB uygulama Yönetmeliğinin 109 uncu maddesi, 6 ncı fıkrası gereği; “ kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorunda” olması gerekmektedir. 

OSB Kuruş Protokolü dosyamız içerisindedir. Protokol maddeleri dosya içerisinden incelenebilir.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3077 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/07/2017


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.