03 / 12 / 2023

Büyükçekmece Tepecik'te 6.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Büyükçekmece Tepecik'te 6.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Tepecik Mahallesi 576 ada, 10 parsede yer alan arsayı 6 milyon 312 bin 966 TL'ye icradan satıyor...Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Tepecik Mahallesi 576 ada, 10 parsede yer alan arsa 6 milyon 312 bin 966 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 1 Kasım 2019 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C.BÜYÜKÇEKMECE2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Tepecik Mah. 576 Ada, 10 Parselinde kayıtlı,adres olarak; Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi, Çatalca Yolu Caddesi, Rıhtım Sokak ( eski Değirmen Yolu Caddesi ), No: 5-7 arası (Boş arsa vasfında )adresinde yer almaktadır. Taşınmaz boş arsa vasfında olup, tır parkı olarak kullanılmaktadır.
Adresi : Tepecik, Hürriyet Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi, Rıhtım Sokak (Eski Değirmen Yolu Caddesi) No:5-7 Arası (Boş Arsa)Büyükçekmece/İst.
Yüzölçümü : 10.521,61 m2
İmar Durumu : Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 29.5.2019 tarihli imar durum yazısına göre; Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi, 576 ada 10 parselin Büyükçekmece Göl Havzası Kısa Mesafeli Koruma Alanda Kalmakta olup, 19.7.2004 Onay Tarihli 1/1000 Ölçekli Tepecik Uygulama İmar Planında, Kısmen Ayrık Nizam 2 Kat, Emsal:0.02 Konut Alnında, Kısmen de Emsal:0.07 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında belirtilmektedir.
Kıymeti : 6.312.966,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 01/11/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 06/12/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Büyükçekmece 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu 208 nolu oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlarla takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebilğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/12 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Geri Dön