04 / 07 / 2022

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 3580 ve 3581 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02 Ağustos 2021 tarihli ve 1422174 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi 3580, 3581 parseller ve kadastral boşlukta Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (E:0.25 Yençok:7 m), Pasif Yeşil Alan, Yeşil Alan ve Yol Alanı olarak hazırlanan NİP-34245806 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34581661 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararname'nin 102 (k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca 02 Ağustos 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 04 Ağustos 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın