Çeşme'de 1 milyon 102 bin 900 TL'ye icradan satılık 4 arsa!

 Çeşme'de 1 milyon 102 bin 900 TL'ye icradan satılık 4 arsa!İzmir, Çeşme'de yer alan 4 arsa icradan satılıyor. Arsaların toplam bedeli 1 milyon 102 bin 900 liradan satılıyor...


T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2011 / 38 Satış 1 Taşınmazın;


Tapu Kaydı: İZMİR ili, ÇEŞME ilçesi, İNÖNÜ mahallesi Marmara mevkiinde kain tapunun cilt 34, sayfa 3291, ada 7631, parsel sayısında kayıtlı, 642 m 2 miktarında arsa vasfında 256.800,00 Tl,sı muhammen kıymetindeki taşınmaz tapu kaydındaki üzerindeki damlar ve Belediye mezbahı Çeşme Belediyesine aittir. Sgrhi ile tapu kaydındaki Halil Erbaşaran'dan Memdus Guranlı’ya satılandın ve Esma Erbaşaran'ın payının intifa hakkı Hatice Erbaşaran'a aittir şerhi, 16.08.2004 tarih 3729 yevmiyeli Çeşme Noterliğince düzenlenen 02.08.2004 tarih 6911 yevmiyeli satış vaadi sözleşmesi gereği muris Tahsin Küçükten Yaşar Uğur'a intikal edecek miras payının tamamında Derya Kaya lehine satış vaadi şerhi vardır şerhi, 17.09.2004 tarih 4335 yevmiyeli Çeşme Noterliğince düzenlenen 07,09,2004 tarih 8769 y sayılı satış vaadi sözleşmesi gereği Emine Karaoğlu'na ait payın tamamında Yusuf Kaya lehine satış vaadi şerhi vardır. Şerhi ,ile 07.12.2006 tarih 7516 yevmiyeli Çeşme Noterliğince düzenlenen 20.09.2004 tarih 9327 sayılı satış vaadi sözleşmesi gereği Muharrem Cenger'e ait payın tamamında Yusuf Kaya lehine satış vaadi şerhi vardır şerhleri tapu kaydında baki kalmak şartı ile


Satış Günü 09/10/2012

2.Satış Günü 19/10/2012

Satış Saati 14:00-14:10

Satış Yeri Adliye 1. kat ihale odasında

Muhammen Bedel: 256.800,00 TL


2Taşınmazın;

Tapu Kaydı: İZMİR ili, ÇEŞME ilçesi, İNÖNÜ mahallesi, Marmara mevkiinde kain tapunun cilt 34, sayfa 3292, ada 7631 , parsel 3 sayısında kayıtlı , 643 m 2 miktarında arsa vasfında 257.200,00 Tl.sı muhammen kıymetindeki taşınmaz tapu kaydındaki üzerindeki damlar ve Belediye mezbahı Çeşme Belediyesine aittir, Şerhi ile tapu kaydındaki Halil Erbaşaran'dan Memdus Guranlı’ya satılan payın ve Esma Erbaşaran'ın payının intifa hakkı Hatice Erbaşaran'a aittir şerhi, 16.08.2004 tarih 3729 (3719) yevmiyeli Çeşme "Noterliğince düzenlenen 02.08.2004tarih 6911 yevmiyeli satış vaadi sözleşmesi gereği muris Tahsin Küçük'ten Yaşar Uğur'a intikal edecek miras payının tamamında Derya Kaya lehine satış vaadi şerhi vardır şerhi, 17.09.2004 tarih 4335 yevmiyeli Çeşme Noterliğince düzenlenen 07.09.2004 tarih 8769 y sayılı satış vaadi sözleşmesi gereği Emine Karaoğlu'na ait payın tamamında Yusuf Kaya lehine satış vaadi şerhi vardır. Şerhi ,ile 07.12.2006 tarih 7516 yevmiyeli Çeşme Noterliğince düzenlenen 20.09.2004 tarih 9327 sayılı satış vaadi sözleşmesi gereği Muharrem Cenger'e ait payın tamamında Yusuf Kaya lehine satış vaadi şerhi vardır şerhleri tapu kaydında baki kalmak şartı ile


Satış Günü 09/10/2012

2.Satış Günü 19/10/2012

Satış Saati 14:30-14:40

Satış Yeri Adliye 1. kat ihale odasında

Muhammen Bedel: 257.200,00 TL


3Taşınmazın;

Tapu Kaydı: İZMİR ili, ÇEŞME ilçesi, İNÖNÜ mahallesi, Marmara mevkiinde kain tapunun cilt 34, sayfa 3296, ada 7631 , parsel 7 , 642 m 2 miktarında arsa vasfında 288.900,00 Tl.sı muhammen kıymetindeki taşınmaz tapu kaydındaki üzerindeki damlar ve Belediye mezbahı Çeşme Belediyesine aittir. Şerhi ile tapu kaydındaki Halil Erbaşaran'dan Memdus Guranlı'ya satılan payın ve Esma Erbaşaran'ın payının intifa hakkı Hatice Erbaşaran'a aittir şerhi, 16.08.2004 tarih 3729 yevmiyeli Çeşme Noterliğince düzenlenen 02.08.2004 tarih 6911 yevmiyeli satış vaadi sözleşmesi gereği muris Tahsin Küçük'ten Yaşar Uğur'a intikal edecek miras payının tamamında Derya Kaya lehine satış vaadi şerhi vardır şerhi, 17.09.2004 tarih 4335 yevmiyeli Çeşme Noterliğince düzenlenen 07.09.2004tarih 8769 y sayılı satış vaadi sözleşmesi gereği Emine Karaoğlu'na ait payın tamamında Yusuf Kaya lehine satış vaadi şerhi vardır. Şerhi ,ile 07,12.2006 tarih 7516 yevmiyeli Çeşme Noterliğince düzenlenen

20.09.2004tarih 9327 sayılı satış vaadi sözleşmesi gereği Muharrem Cenger'e ait payın tamamında Yusuf Kaya lehine satış vaadi şerhi vardır şerhleri tapu kaydında baki kalmak şartı ile

1 .Satış Günü 09/10/2012

2.Satış Günü 19/10/2012

Satış Saati 15:00-15:10-Arası

Satış Yeri ADLİYE 1. KAT İHALE ODASINDA

Muhammen Bedel : 288.900.00 TL


Tapu Kaydı: İZMİR ili, ÇEŞME ilçesi, İNÖNÜ mahallesi, Marmara mevkiinde kain tapunun cilt 34, sayfa 3315, ada 7636 , parsel 1 sayısında kayıtlı , 600 m 2 miktarında arsa vasfında 300,000,00 Tl.sı muhammen kıymetindeki taşınmaz tapu kaydındaki üzerindeki damlar ve Belediye mezbahı Çeşme Belediyesine aittir, Şerhi ile tapu kaydındaki Halil Erbaşaran'dan Memdus Guranlı'ya satılan payın ve Esma Erbasaran'ın payının intifa hakkı Hatice Erbaşaran'a aittir şerhi, 16.08.2004 tarih 3729 yevmiyeli Çeşme Noterliğince düzenlenen 02,08.2004 tarih 6911 yevmiyeli satış vaadi sözleşmesi gereği muris Tahsin Küçük’ten Yaşar Uğur'a intikal edecek miras payının tamamında Derya Kaya lehine satış vaadi şerhi vardır şerhi, 17.09.2004 tarih 4335 yevmiyeli Çeşme Noterliğince düzenlenen 07.09.2004 tarih 8769'y sayılı satış vaadi sözleşmesi gereği Emine Karaoğlu'na ait payın tamamında Yusuf Kaya lehine satış vaadi şerhi vaftitıt Şerhi ile 07,12.2006 tarih 7516 yevmiyeli Çeşme Noterliğince düzenlenen 20.09.2004 tarih 9327 sayılı satış vaadi sözleşmesi gereği Muharrem Cenger'e ait payın tamamında Yusuf Kaya lehine satış vaadi şerhi vardır şerhleri tapu kaydında baki kalmak şartı ile 1.Satış Günü : 09/10/2012 2.Satış Günü : 19/10/2012 Satış Saati: 15:30 - 15:40 - Arası

Satış Yeri: ADLİYE 1. KAT İHALE ODASINDA

Muhammen Bedel : 300.000,00 TL


Tüm taşınmazların imar durumu: Çeşme Belediye Başkanlığının 23,11.2011 tarih 4540 sayılı cevabi yazıları ile bildirilen imar durumuna göre tüm taşınmazlar konut alanında kalmakta olup iki bağımsız birimden fazlası yapılamaz Bina cephesi 7 m den az olamaz, Ayrık %15-%30 nispetinde iki kat 6,80 metre yüksekliğinde inşaat yapılabilir niteliktedir.

Satış Şartlan;


1 -Satış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yukarıda belirtilen ikinci satış gününde aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması lazımdır, Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşe-, çektir.


2-Artırmayaiştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir, Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.


3-ipoteksahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satışbedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.


5-Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışaiştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 26/07/2012

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126)

B: 49088 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr ‘de


İlanı detaylı görüntülemek için tıklayın