25 / 05 / 2022

Çeşme'de 10 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Çeşme'de 10 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Çeşme Satış Memurluğu, Çeşme İlçesi ,Ilıca Mahallesi Kumluk mevkiinde bulunan boş arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 10 milyon TL olarak belirlendi. Çeşme Satış Memurluğu, Çeşme İlçesi ,Ilıca Mahallesi Kumluk mevkiinde bulunan boş arsayı 10 milyon TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 29 Temmuz 2021 günü gerçekleşecek. 

Çeşme de 10 milyon TL ye icradan satılık arsa!

T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :  İzmir  İli, Çeşme İlçesi ,Ilıca Mahallesi Kumluk mevkiinde 5823 Ada, 5 Parsel, nosunda kayıtlıtarla vasfında 1000m2 miktarındaki taşınmaz
Adresi : Taşınmaz Ilıca Celal Bayar mahallesi 5065 sokağı cepheli boş arsa vasfındadır
Yüzölçümü : 1.000 metrekare
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : söz konusu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. İki bağımsız birimden fazlası yapılamaz bina cephesi 7.00 metreden az olamaz gelişme alanındadır. AYRIK TAKS 0.20-040 nispetinde iki kat 6,80 metre yüksekliğinde ön cephe mesafesi 7,00 metre komşu mesafeler 4.00 metre arka bahçe mesafesi 5.00 metre nispetinde inşaat yapılabilir niteliktedir.
Kıymeti : 10.000.000,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
1. Satış Günü : 29/07/2021 günü 12:00 - 12:10 arası
2. Satış Günü : 27/08/2021 günü 12:00 - 12:10 arası
Satış Yeri : Sakarya Mahallesi 2001 Sokak No 131 (Çeşme Belediyesi Çakabey kültür merkezi ) Çeşme İzmir

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/21 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/05/2021