Çeşme'de 7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Çeşme'de 7 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Çeşme'de 7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, İzmir İli, Çeşme İlçesi , Reisdere Mahallesinde bulunan arsayı 7 milyon 92 bin TL'ye satıyor. Arsanın ihalesi 1 Temmuz 2019 günü gerçekleşecek.


Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi,   İzmir  İli, Çeşme İlçesi , Reisdere Mahallesinde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 7 milyon 92 bin TL olarak belirlendi.

T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi , Reisdere Mahallesinde 7977 Ada, 1 Parsel nosunda kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz
Adresi : Taşınmaza Şifne mahallesine ulaşımı sağlayan 6000 sokaktan 6323 sokağa dönülmesi suretiyle ulaşılması mümkündür. 6350 sokak ile 6330 sokak köşesinde bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 7.092 metrekare
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : Söz konusu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. Ada bazı uygulamada Çöp deponi alan, trafo, santral, bekçi evi ve arıtma alanı ayrılması zorunludur gelişme alanında kalmaktadır. Ayrık KAKS 0.25 nispetinde iki kat 6.80 metre yüksekliğinde inşaat yapılabilir niteliktedr.

Kıymeti : 7.092.000,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
1. Satış Günü : 01/07/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 29/07/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ BİRİNCİ KAT İHALE ODASINDA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/05/2019