Çevre temizlik vergisi hesaplama 2018!

Çevre temizlik vergisi hesaplama 2018! Çevre temizlik vergisi hesaplama 2018!

Belediyenin çevre temizlik hizmetleri için ödenen çevre temizlik vergisi nasıl hesaplanıyor? İşte 2018 vergi tutarları..

Çevre temizlik vergisi, belediyenin çevre temizlik hizmetleri için ödeniyor. Vergi, senede iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. Çevre temizlik vergisinde 1. taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödeniyor. Çevre temizlik vergisinin ikinci taksiti ise Kasım ayında ödeniyor.

Konut ve işyerlerinin çevre temizlik vergisi farklı şekillerde hesaplanıyor. Konutlarda su tüketim miktarına göre hesaplanan çevre temizlik vergisi, işyerlerinde gruplara göre belirlenen tutarlar doğrultusunda hesaplanıyor. 

Çevre temizlik vergisi hesaplama 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanıyor. 

Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecek.

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması:


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com