Datça'da 5.7 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Datça'da 5.7 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul! Datça'da 5.7 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Muğla İli Datça İlçesi Datça Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 5 milyon 757 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkulün ilk ihale tarihi 21 Haziran 2018 olarak belirlendi. 

Muğla İli Datça İlçesi Datça Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 5 milyon 757 bin TL bedel isteniyor. 

Tapu Kaydı, İmar Durumu ve Özellikleri : Muğla İli Datça İlçesi Datça Mah. Kargı mevkii cilt 9, sayfa 835, ada 212, parsel 14'de kayıtlı, yüzölçümlü;11.460,00 ana taşınmaz niteliği; tarla. 

Datça Belediyesinin 27/02/213 tarih ve 40 nolu encümen kararına göre imar planı revizyonu yapılması kararı alındığından ve halen plan revizyon çalışmalaları devam etmekte olduğundan taşınmaz için belediyece henüz imar durum belgesi verilememektedir. İlçe merkezine, ticari merkeze ve meskun alana uzak konumdadır. Kadastral bir yola dar da olsa cephesi vardır. Yol, temizlik katı atık, çevre sağlığı, zabıta, itfaiye, elektrik ve haberleşme gibi belediye ve diğer kentsel alt yapı hizmetlerinden fiilen yararlanmaktadır. İmar uygulaması görmemiştir, bu nedenle kadastral parsel niteliğindedir. Kargı yoluna ve denize sıfır konumda olup, nezih bir deniz manzarasına sahiptir. İmar düzenlemesine alındığında, üzerinde bulunan virane yapı ve (taş örgü) kıyı set duvarının Muğla Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca 2. Grup yapı ve kültür varlığı olarak tescil edildiğine dair şerhler mevcuttur. Üzerinde denize yakında konumda sadece taş duvarları ayakta kalmış kullanılamaz durumda eski taş duvarlı bir yapı taş kıyı set duvarı, basit çelik iki gölgelik, tel çitler ve basit alan düzenlemeler mevcuttur.

Kıymeti : 5.757.000,00 TL
1. Satış Günü : 21/06/2018 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 16/07/2018 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Datça Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi - İskele Mah. 90. Sk. NO:1 Kat:1 DATÇA / MUĞLA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/91 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/04/2018