Değerli Konut Vergisi Meclis'ten geçti!

Değerli Konut Vergisi Meclis'ten geçti! Değerli Konut Vergisi Meclis'ten geçti!

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi...


Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun ile değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan konutlara, "değerli konut vergisi" getiriliyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; İstisna tutarını aşan mesken nitelikli gayrimenkuller Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde ilan edilecek ve ilgilisine de tebliğ edilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne itiraz edilmeyen gayrimenkulün değeri kesinleşecek. Süresinde itiraz edilmesi durumunda 15 gün içinde sonuçlandırılacak, kesinleşen değer aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilecek.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.

Değerli Konut Vergisi'ni, konutların sahipleri, varsa intifa hakkı sahipleri, her ikisi de yoksa taşınmaza malik gibi tasarruf edenler ödeyecek.

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olacak. Elbirliği mülkiyette malikler, vergiden müteselsilen sorumlu olacak.

Değerli konut vergisinden muaf olan taşınmazlar ise şöyle:

1- Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

2- Tek konutu olanlardan; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

3- Elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametindeki taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,

4- Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar.

Tahsil edilen değerli konut vergisi, genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

 

Hangi mülk sahipleri ne kadar 'değerli konut vergisi' ödeyecek?

Değerli Konut Vergisi nasıl hesaplanacak?