Değerli Konut Vergisi düzenlemesi TBMM'den geçti!

Değerli Konut Vergisi düzenlemesi TBMM'den geçti! Değerli Konut Vergisi düzenlemesi TBMM'den geçti!

Değerli Konut Vergisi ve İmar Kanunu'nda değişikliği kapsayan düzenleme TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi. Değerli Konut Vergisi ve İmar Kanunu'nda değişiklik öngören düzenleme de TBMM'den geçti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, değeri 5 milyon TL'ye kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar "Değerli Konut Vergisi"ne tabi olmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına da son verilecek ve Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.

TOKİ Başkanlığının sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazların, tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların ise en düşük değerli taşınmazı değerli konut vergisinden muaf olacak.

Değeri 5 milyon TL ila 7,5 milyon TL arasında olan konutlarda, 5 milyon TL'yi aşan kısım için binde 3; değeri 7,5 milyon ila 10 milyon TL arasında olan konutlarda, 7,5 milyon TL  için 7 bin 500 TL, aşan kısım için binde 6; değeri 10 milyon TL'den fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 TL, fazlası için ise binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

Paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette ise matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2020 yılının başından itibaren geçerli olacak. 2020 yılına ilişkin 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Cumhurbaşkanı, bu hükümde yer alan süreleri 1 seneye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak. Değerli konut vergisinin uygulanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler de dikkate alınmayacak.

Kanun yürürlüğe girmeden önce yıkım kararı alınan fakat  ilgili yerel idarelerce yıkımı gerçekleştirilmeyen binalar, kanun yürürlüğe girdikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılacak. 

 

Değerli Konut Vergisi’nde neler değişti? 8 soruda tüm detaylarıyla!