05 / 07 / 2022

Depreme dayanıklılık için 7 adım!

Depreme dayanıklılık için 7 adım!

TMB 7 adımda depreme dayanıklı yapı inşa etmek için önerilerini açıkladı. Peki dayanıklı yapı üretimi için neler yapılmalı? İşte TMB'nin tespit ve önerileri...Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)  İzmir  depremi sonrasında, TBMM'de depreme karşı alınabilecek tedbirler ve deprem zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na sunum yaptı. Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre; TMB, sunumda, dayanıklı yapı üretimi için, 7 maddede öneri yaptı. 

Depreme dayanıklılık için 7 adım!

Türkiye Müteahhitler Birliği'nin 7 başlıktaki tespit ve önerileri komisyon tutanaklarına şöyle yansıdı:

1-) EHİL YAPI MÜTEAHHİDİ:

Özellikle bina yapımında projenin gerektirdiği teknik ve mali yeterliliklere sahip olan tecrübeli müteahhitlerin işi üstlenmesini sağlayacak bir yeterlilik sınıflandırmasına ihtiyaç var. Hatta, deprem riski yüksek bölgelerde yapım işini üstlenecek müteahhitlerde daha yüksek kriterler arayan bir sisteme ülke olarak ihtiyacımız var.

Depreme dayanıklılık için 7 adım!

2-) GÜÇLÜ YAPI DENETİMİ:

Ülkemizde sağlam, güvenli ve depreme dayanıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla yapılan yapı denetiminin, zemin ve temel etütleri aşamasından başlayarak inşa sürecinin her evresinde etkin bir şekilde işletilmesi şart. Bunu için de yapı denetim sistemi güçlendirilmeli, yapı denetim şirketlerinin mesleki deneyimi ve teknik bilgisi yüksek personel istihdamı olanakları artırılmalı ve arsa sahibi yatırımcı, müteahhit, proje müellifi, yapı denetçisi arasındaki ilişki, yetki, sorumluluk, haklar düzeninde yaşanan sıkıntılar tespit edilerek giderilmelidir. 

Depreme dayanıklılık için 7 adım!

3-) YETKİN MÜHENDİSLİK SİSTEMİ: 

Üniversitelerden mühendislik öğrencilerinin ağırlıklı olarak teorik edinerek mezun olmalarının ardından gerçek hayatta problemlerle başa çıkmalarında güçlükler olabiliyor. Her mühendisimiz mezun olduktan sonra kademeli olarak saha içi eğitim ve tecrübesiyle beraber yüklenecekleri sorumluluklarla doğrusal bir ilişki kurarsa ehil mühendislik ya da Yetkin Mühendislik Sistemi'yle başarı veya sorunsuz işleyiş daha kolay olur. Mühendislik eğitimi alan kişilerin belli bir düzeyde meslek içi eğitim alıp kendilerini kanıtlayarak edinecekleri bir belgeyle yeteneklerini, birikimlerini, becerilerini kullanmaları Yetkin Uzman Mühendislik Sistemi'yle mümkündür.

Depreme dayanıklılık için 7 adım!

4-) MESLEKİ YETERLİLİK BELGELİ İŞ GÜCÜ: 

Sektörün talep ve beklentileriyle gelişen teknoloji göz önünde bulundurularak inşaat sektöründe faaliyetlerini sürdüren firmalarla eğitim kurumları arasındaki iş birliği artırılmalıdır. Özellikle işçi ve mühendis arasında ihtiyaç duyulan teknik iş gücünün hem yeterli yetkinlikte hem de sayıda olması önemli. Meslek liseleri ve yüksekokullardaki eğitim programlarının sayısının ve kalitesinin artırılması önemli.

Depreme dayanıklılık için 7 adım!

5-) KALİTELİ MALZEME VE DOĞRU TEKNOLOJİ: 

Depreme karşı alınabilecek bir diğer etkili önlem de uygun yapı malzemelerin üretimi, seçimi ve standartlara uygun biçimde kullanılması. Barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçların karşılandığı gerek konut, iş yeri gerekse kamu hizmeti veren tüm yapıların doğru malzemeyle inşa edilmesi önemli. İnşaat uygulamalarında gelişen teknolojiler malzeme üretimi süreçlerine adapte edilmeli, deprem ve doğal afetler karşısında yeni yapım metotlarının hayata geçirilmesi, yeni jenerasyon malzemelerin inşaat sistemlerinde kullanılması teşvik edilmelidir.

Depreme dayanıklılık için 7 adım!

6-) ÇOK YÖNLÜ İMAR MEVZUATI: 

Deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizde kentsel dönüşüm hayati önem taşımaktadır. Dolayısıyla yapacağımız çok yönlü imar mevzuatı çalışmalarında, örneğin parsel bazlı kentsel dönüşüm veya yapılaşma sistemi yerine mahalle, bu mümkün olamıyorsa ada bazlı modellerin oluşturulması, kentsel dönüşümün bölgesel yoğunluğu artırmadan verimli bir şekilde hayata geçirilmesi, bina inşa süreçlerinde tüm tarafların sorumluluklarının imarmevzuatında netleştirilmesi vebuna göre sorumluluklar üzerine bir sigorta uygulamasıyla güçlendirilmesi önem arz ediyor. 

Depreme dayanıklılık için 7 adım!

7-) BİLİNÇLİ KAMUOYU:

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle toplumda afet farkındalığı yaratmak, afetlerle birlikte yaşamayı öğretmek, afetlerle mücadele etmek konusunda bir bütün olarak çok dirençli ve duyarlı bir toplumun ilkokuldan başlayan eğitimlerle yaratılması gerektiğine inanıyoruz.

Depreme dayanıklı bina nasıl olmalı?

Türkiye'nin birincil ve temel sorunu depreme dayanıklı konut!