Çukurova Balkon

Dev Planlama İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dev Planlama İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Dev Planlama İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dev Planlama İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Necati Aktülün, Cevdet Özdemir, Nurettin Danışman, İbrahim Cem Türe ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 9 Mart'ta Ataşehir, İçerenköy Mahallesi'nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Dev Planlama İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Necati Aktülün, Cevdet Özdemir, Nurettin Danışman, İbrahim Cem Türe ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 9 Mart'ta Ataşehir, İçerenköy Mahallesi'nde kuruldu. 


Dev Planlama İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-)Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane, fabrika, turistik tesis, tatil köyü, otel inşaatları yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, 2-)Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak, müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri yapmak bunları kiraya vermek veya kiralamak, 3-)Yurtiçi ve yurtdışında, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma,eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılarınher türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, 4-)Resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektörkuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su,kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek ve ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek, 5-)Yurt içi ve yurt dışında müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu, kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak, 6-)Yurt içi ve yurt dışında yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut, turistik tesis ve hastane inşaatları yapmak, bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunmak, 7-)Her türlü iç ve dış dekorasyon ve tadilat işleri yapmak, Bu işlerde kullanılan her türlü malzemenin imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, toptan ve perakende ticaretini yapmak,   8)   Çelik konstrüksiyon ve hafif yapı elemanları ile prefabrik yapı elemanlarından tesisler kurmak ve bunların imalat ve montaj işlerini yapmak,   9)   Restorasyon, tadilat, yıkım ve hafriyat işleri yapmak ve yaptırmak, bu konularda taahhütlerde bulunmak, her türlü tahmil ve tahliye işleri yapmak ve yaptırmak, bunlarla ilgili araç, makine, teçhizat, alet ve yedek parçanın ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, toptan ve perakende ticaretini yapmak, 10)   Otel, Motel, Tatil Köyleri, kampingler, plaj, büfe, kafeterya gibi her nevi turistik tesisler inşa etmek, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, 11)  Tatil siteleri tesis etmek, bunları devre mülk sistemi ile hizmete sunmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek,  12)  Her türlü Satış ve Servis istasyonları, depolama tankları, dolum, dağıtım, nakliye, yükleme ve boşaltma tesisleri kurmak, işletmek veya işletmeye vermek, 13)  Konusu ile ilgili her türlü yurt içi ve yurt dışı fizibilite raporları, projelendirme işleri yapmak, teknik danışmanlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek, 14)  Konusu ile ilgili her türlü yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik ve taşeronluk işleri yapmak, 15)  Konusu ile ilgili her türlü  ihale ve taahhüt işleri almak, müteahhitlik ve teknik sorumluluk hizmeti vermek ve bunlara ilişkin elde ettiği hakları gerçek ve tüzel kişilere devretmek, 16)  Gerçek ve Tüzel kişilerle kuracağı ticari ilişki ve taşeronluk işlerine bağlı olarak, personel görevlendirmek, makine, araç, gereç ve teknik hizmetler sağlamak, bunları kiralamak ve kiraya vermek. 17)  Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak, Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. 18)  Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak, Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak. 19)   Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 20)   Her türlü havuz inşaatı yapmak, havuz arıtma, bakım ve onarım malzemelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, toptan ve perakende ticaretini yapmak ve konuyla ilgili hizmetleri vermek. 21)   Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, 22)   Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak, 23)   Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 24)   Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan, kartonpiyer, fayans, kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işlerini yapmak. 25)   Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritaları ve parselasyon planlarını yapmak. 26)   İslah-imar planlarının yapmak ve uygulama işlemleri hizmetleri vermek. 27)   Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işleri yapmak. 


Dev Planlama İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ataşehir, İçerenköy Mahallesi, Huzurhoca Sokak, Piramit İş Merkezi 57 / 5