Devre mülk hakkı nedir?

Devre mülk hakkı nedir? Devre mülk hakkı nedir?

Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir bağımsız bölümden, yılın belli dönemlerinde ve müşterek mülkiyet payına bağlı olarak yararlanmak üzere kurulan bir irtifak hakkı devre mülk hakkı nedir?'in cevabı olarak tanımlanıyor...


Devre mülk hakkı nedir?


Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir bağımsız bölümden, yılın belli dönemlerinde ve müşterek mülkiyet payına bağlı olarak yararlanmak üzere kurulan bir irtifak hakkı devre mülk hakkı nedir?'in cevabı olarak tanımlanıyor.


Devre mülk hakkının kurulması için, bütün hak sahiplerince imzalanması gereken devremülk sözleşmesinin düzenlenmesi gerekiyor. Üzerinde devremülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasındaki (onbeş günden az olmamak üzere) dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri; yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları; büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi konular devremülk sözleşmesinde belirtiliyor. Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devremülk hakkının bağlı olduğu pay, 

devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirleniyor. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devremülk sözleşmesi tapu kütüğüne tescil edilerek resmi senede ekleniyor. 


Devre mülk hakkı nedir? sorusunun cevabını verdikten sonra bu kakkın nasıl sonlandırılabileceğine:


Devremülk hakkı, bütün hisselerin tek kişiye geçmesiyle; müşterek maliklerin oybirliğiyle; anayapının veya bağımsız bölümün kullanılamayacak şekilde harap olmasıyla; anagayrimenkulün tamamen yok olması veya kamulaştırılmasıyla sona erebiliyor.Tapulu devremülk nedir?
Devremülk sözleşmesi nasıl feshedilir?
Devremülk riskleri!
Devremülk rci!
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com