14 / 08 / 2022

Doğu Polimer Geri Kazanım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Doğu Polimer Geri Kazanım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 300 bin TL sermaye bedeli ile Hasan Enes Doğu tarafından kuruldu.Doğu Polimer Geri Kazanım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 300 bin TL sermaye bedeli ile Hasan Enes Doğu tarafından kuruldu.

Doğu Polimer Geri Kazanım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
- Bilumum Hurda ile bu neviden emtiadan temin edilen; ana- madde ve malzemenin, yarımamul madde ve malzemenin, ambalaj madde ve malzemesinin ticaretini yapmak, - Birincil formda polimerlerin imalatı (etilen,propilen,stiren,vinil klonür,vinil asetat,vinil esterleri,akrilik vb. polimerleri ile sertleştirilmiş proteinler , doğal kauçuğun kimyasal türevleri dahil). - Bilumum hurda ile bu neviden emtiadan yada diğer anamadde ve malzeme yahut yarımamul madde ve malzemeden; Granür ve Granür mamülleri ile Ambalaj Malzemeleri ile Mamüllerini i mal etmek ve ticaretini yapmak - Bilumum Geridönüşüme müsait anamadde, yardımcı madde, ambalaj maddeleri ve malzemelerinin ticareti ve bu neviden bilumum atıkların Geridönüşüme Kazandırılma İşlemlerini yapmak. - Her türlü polimer hammadde yarı mamül ve mamül malzemelerin imalat ithalat ihracat ve ticareti - Meri ticaret, ithalat ve ihracat mevzuatı dahilinde bilumum mamul, yarı mamul, ticari emtianın toptan ve perakende; 1. Dahili ticaretini, 2. İthalatını ve ihracatını yapmak, - Robot ve otomasyon sektöründe faaliyet göstermek,robot ve bant sistemleri ile bunlara uygun yedek parçalar üretmektir.Şirket bu bağlamda her türlü üretim,sanayi,ticaret hizmet birimleri ve tesislerinde yer alabilecek otomasyon üniteleri ve entegre otomasyon sistemlerinin, Yürüyen bant,konveyör,parça ileten düzenek, Sayısal kontrollü tezgah,otomatik tezgah, Manipülatör,telemanipülatör, Robot,telerobot,akıllı robot,otonom robot, Kendinden güdümlü taşıt, Bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımı, Elektromekanik,optoelektronik ve ileri teknolojik her türlü ürün ve kontrol donanım, ile ilgili olarak üretim,montaj,ithalat,ihracat faaliyetlerinde bulunabilir ve yukarıda sayılan robot ve bant sistemleri ile yedek parçaları üreten şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı temsilciliklerini yapar. Şirket iştigal konularında faaliyet göstermek için Yurt içinde ve yurt dışında işyerleri fabri kalar, imalathaneler, mağazalar ve ticarethaneler açabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, Bayilikler, mümessillikler, temsilcilikler açabilir, alabilir ve verebilir, Faaliyeti için lüzumlu gayri- menkulleri, fabri kal arı, imalathaneleri, mağazaları ve ticarethaneleri alıp satabilir ve inşa edebilir, Yerli yada yabancı; fuar, sergi reklam, tanıtım, teşhir faaliyetlerine iştirak edebilir, Gerçek ve tüzel şahıs ve işletmelerle ortaklıklar tesis edebilir, Her türlü menkul ve ayni hak ve değerleri iktisap edebilir, satabilir, devredebilir, Şirket, leh ve aleyhine irtifak hakları tesis edebilir, Menkullerini ve ayni hak ve değerlerini başkaları lehine rehnedebilir, gayrımenkullerine başkaları lehine ipotek tesis edebilir veya ettirebilir, Başkalar inin menkul ve ayni haklarını kendi lehine rehnedebilir ve başkalarının gayrımenkullerini ipotek edebilir, Bütün bu ipotek ve rehinleri fek edebilir. İhtiyacı için, her türlü iletişim, ulaşım, imalat ve nakliye; vasıta, araç, gereç, makine, yazılım ve cihazlarını satın alabilir, kiralayabilir, satabilir İç ve dış piyasalarda istikraz akdedebilir, kredi ve kefalet temin ve tahsis edebilir, lüzumlu imtiyaz ve ihtira beratı alabilir, marka tescil ettirebilir ve bunları devrala- bilir ve devredebilir. Şirket iştigal konularıyla ilgili olarak serbest bölgelerde faaliyetlerde bulunabilir, Yukarıda gösterilen muamelelerden gayri; ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek, diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde ortaklar kurulunun teklif ve kararı üzerine gerekli makam ve mercilerden ruhsat ve müsaade almak kay- diyle gereken neviden işlere teşebbüs edebilir.