Düzce Türk Kablo Fabrikası ve İdare Binası icradan satılıyor! 30 milyon 900 bin 883 TL!

Düzce Türk Kablo Fabrikası ve İdare Binası icradan satılıyor! 30 milyon 900 bin 883 TL!Düzce İli Merkez'de yer alan toplam 5702,40 metrekare yüzölçümüne sahip olan Türk Kablo Fabrikası ve İdare Binası Düzce 2. İcra Dairesi tarafından 11 Aralık 2014 günü saat 14:30 ile 14:40 arası ihale ediliyor.


Düzce İli Merkez'de yer alan toplam 5702,40 metrekare yüzölçümüne sahip olan Türk Kablo Fabrikası ve İdare Binası Düzce 2. İcra Dairesi tarafından 30 milyon 900 bin 883 TL bedelle satılıyor. Taşınmazın satışı açık arttırma usulüyle yapılacak.


Satışa konu taşınmazın ulaşım ve alt yapı sorunu bulunmamaktadır. Taşınmazın kuzey hududu henüz açılmamış ancak imar planında mevcut imar yolu ve TEM otoyoluna cepheli, güney hududunda ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yunus Güner Koleji bulunmaktadır.


Taşınmazın doğu hududunda TEM otoyoluna üst geçiti ve Beyköy Beldesi- Düzce yolu mevcuttur. Çevre düzenlenmesi yapılmıştır. Düzce Sanayi Organize Bölgesine yakındır. Taşınmazın bir kısmı boş arazi olarak kullanılmakta olup, üzerinde ağaçlar bulunmaktadır. 


İhale İlanı


TAŞINMAZIN

Özellikleri; Düzce İli Merkez İlçe Sinirci Köyü, Kocatarla mevkiinde bulunan taşınmazın ikiye ayrılmış olduğu anlaşılmış olmakla taşınmaz üzerinde Türk Kablo Fabrikasi ve İdare Binası olduğu tespit edilmiştir.


Kıymeti: 30.900.883.00 TL

1. Satış Günü: 11/12/2014 günü 14:30 ile 14:40 arası

2.Satış  Günü: 09/02/2015 günü 14:30 ile 14:40 arası


Satış şartları 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/204 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/11/2014