28 / 05 / 2022

E-devlet TAKBİS!

E-devlet TAKBİS!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü (TKGM) Parsel Sorgulama Uygulaması vasıtasıyla ada veya parsel numarasıyla ilgili bilgiyi öğrenebilirsiniz. Peki TAKBİS uygulaması e-devlet üzerinden nasıl sorgulanabiliyor? İşte E-devlet TAKBİS giriş adımları..E-devlet TAKBİS!
Ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabilmesi için Tapu Ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) sistemi hazırlandı. Türkiye genelinde Tapu ve Kadastro kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak tüm faaliyetlerin bilgisayar sistemi üzerinden yürütülmesi, böylece gerek özel, gerekse kamu taşınmaz mallarının etkin biçimde takip ve kontrolünün sağlanması planlanıyor. 

TAKBİS projesi ile; ülke genelinde Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS) oluşturulması hedeflenmiş, bu kapsamda; ülke genelinde tapu kadastro hizmetlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS/GIS) ve Arazi Bilgi Sistemi (LIS) mantığı çerçevesinde analiz edilerek, problemlerin belirlenmesi, çözüm yollarının bulunması, tapu ve kadastro hizmetlerinin bu yolla standart ve elektronik olarak yerine getirilmesi, Yerel Yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlara arazi bilgi sistemi mantığında doğru, güvenilir ve güncel bilgileri sunulması hedefleniyor. 

E-devlet üzerinden TAKBİS

İşleminizi gerçekleştirmeniz için e-devlet şifrenizi almanız gerekiyor. Sisteme giriş yapabilmeniz için kimlik doğrulaması yaptıktan sonra gerekli sorgulamayı gerçekleştirebiliyorsunuz.

E-Devlet üzerinden sorgulama yapmak için ise https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama linkini kullanabilirsiniz.

Yapacağınız sorgulamayı gerçekleştirmeden önce e-devlet sisteminde kaydınız olması gereklidir. Kimlik doğrulamasının ardından sisteme giriş yaparak gerekli sorgulamayı tamamlayabilirsiniz.

TAKBİS nedir?

TAKBİS sorgu!