16 / 08 / 2022

Ecrimisil bedeli nedir?

Ecrimisil bedeli nedir?

Devlete ait hazine taşınmazlarının gerçek ve tüzel kişiler tarafından izinsiz kullanılması halinde, ilgili kişilerden ecrimisil bedeli talep ediliyor. Peki ecrimisil bedeli nedir? Ecrimisil bedeli nasıl belirlenir?Ecrimisil bedeli nedir?

Hazine taşınmazlarının gerçek ve tüzel kişiler tarafından izinsiz kullanılması halinde, ilgili kişilerden ecrimisil bedeli talep ediliyor. Peki ecrimisil bedeli nedir? Ecrimisil bedeli nasıl belirlenir?


Ecrimisil bedeli, hazine taşınmazları üzerinde işgali gerçekleştiren kimselerden talep edilen tazminat olarak karşımıza çıkıyor. Ecrimisil mevzuatta şu şekilde tanımlanıyor:


"Ecrimisil; Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ecrimisil alınıyor. Ecrimisil, Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminattır." Peki, ecrimisil bedeli neye göre belirlenir? Ecrimisil bedeli ne kadar?


Hazine taşınmazlarından kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilenlerin dışında kalanların fiilî durumları hakkında İdarece Taşınmaz Tespit Tutanağı düzenleniyor.


Tutanakta; işgalin başlangıç tarihi, taşınmazın işgale veya kullanıma konu olan yüzölçümü, işgalcileri, kullanım amacı, ecrimisil takdirinde yararlanılabilecek bilgiler ile bilinmesinde yarar görülen diğer bilgilere yer veriliyor.


İşgalin tespit edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde "Taşınmaz Tespit Tutanağına" dayanılarak ecrimisil İdarece tespit ediliyor ve komisyonca karara bağlanıyor. 


Ecrimisil tespit ve takdir edilirken, Hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek;


- İmar durumu,

- Yüzölçümü,

- Niteliği,

- Verimi (Tarım arazilerinde),

- Alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı,

- Konumu,

- İşgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir,

gibi her türlü objektif ölçüler dikkate alınarak rayiç değer tespit ediliyor.Ecrimisil bedelinin; Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödenmesi gerekiyor. Ödeme; müdürlüğün muhasebe birimlerine yapılıyor.


Ecrimisil ödeme emrine itiraz!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com