EGS Gayrimenkul Ege Dünya Ticaret Merkezi imar durumunu yayınladı!

EGS Gayrimenkul Ege Dünya Ticaret Merkezi imar durumunu yayınladı!EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketin aktifinde bulunan Ege Dünya Ticaret Merkezi projesinin imar durumunu yayınladı...


EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklama şöyle;


Şirketimizin aktifinde bulunan Ege Dünya Ticaret Merkezi projesinin imar durumu ile ilgili son gelişmeler aşağıdadır:


- Konak İlçesi, İsmet Kaptan Mahallesi, 1039 ada, 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; Konak Belediye Meclisi' nin 07.01.2013 tarih ve 12/2013 sayılı kararı ile kabul edilmiş,  İzmir  Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 tarih ve M.35.1.İBB.0.10.04.301.05.443 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu plan Başkanlık Makamınca onaylanarak 18.06.2013 tarihinde dağıtımı yapılmıştır. İlçe belediyesinde askıya çıkarılacaktır.


- Konak I. Etap (Alsancak- Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,  İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 97509404.301.05.869 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 1039 ada 8 parsel söz konusu nazım plan onama sınırı içinde yer almaktadır. Nazım İmar Planının onama süreçleri devam etmekte olup, tamamlandıktan sonra Nazım Plan Büyükşehir Belediyesinde askıya çıkarılacaktır.


Bilgilerinize arz ederiz.


Saygılarımızla,


EGS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ