Kahramanmaraş Saray Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başladı!

Kahramanmaraş Saray Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başladı! Kahramanmaraş Saray Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başladı!

Saray Mahallesi’nde bulunan ve depremlerde hasar gören birçok bina yıkılıyor. Deprem yönetmeliğine uygun yeni yapıların yapılmaya başlandığı mahalle dönüşümden sonra güvenli modern ve sağlıklı mekanlara kavuşacak.

Saray Mahallesi’nde bulunan ve depremlerde hasar gören birçok bina yıkılıyor. Deprem yönetmeliğine uygun yeni yapıların yapılmaya başlandığı mahalle dönüşümden sonra  güvenli modern ve sağlıklı mekanlara kavuşacak. Mahallede yenilenen sadece evler ve binalar değil aynı zamanda bu mekânlarda yaşayan bireylerin, ailelerin ve toplumun sosyal ve kültürel yaşamı da değişiyor ve gelişiyor. Geliştikçe ihtiyaçlar değişiyor ve yaşam standardı yükseliyor.


Mahalle Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmişti

Belediye Meclisi Ocak Ayı’ndaki toplantıda Saray Mahallesi ‘Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut Alanı’ olarak ilan edilmesine oy birliği ile karar vermişti.Kararda şu ifadelere yer aldı: “İlimiz merkez Saray Mahallesinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Koruma kapsamında değerlendirilmesi için, ayrıca 1.derece deprem kuşağında yer alan ilimizde deprem riskine karşı eski yapıların bulunduğu Saray Yapı Kooperatif konutlarının yıktırılarak yerine deprem yönetmeliğine uygun yeni yapılar inşa etmek için Modern kent dokusuna ve şehircilik esaslarına uygun konut, ticaret, spor ve sosyal donatı alanları oluşturmak ve talepte bulunan vatandaşların konut talebini gidermek amacıyla Saray mahallesi sınırları dahilinde bulunan 917/1- 918/1-919/1 ve 920/1 nolu parseller ile sınırları haritada belirtilen alanın 5393 sayılı Belediye kanununun 73. maddesine göre ‘Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut Alanı’ olarak ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.”


Elbistan'ın Sesi