Emlak alım satım vergisi 2021!

Emlak alım satım vergisi 2021!Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri devam ediyor. Vergi mükelleflerinin Mayıs ayı sonuna kadar ödemelerini tamamlamaları gerekiyor. İşte emlak alım satım vergisi 2021...


Emlak alım satım vergisi 2021!
Gayrimenkul sahiplerinin her yıl düzenli olarak senede 2 keere ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. 11319 sayılı Kanun kapsamında, Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm gayrimenkuller için emlak vergisi ödenmesi şart. 2020 yılında alınan bir gayrimenkulün emlak vergisi sorumluluğu 2021 yılında başlayacak. Satın alındığı yılının sonuna kadar emlak vergisi beyan ediliyor. 

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; vergi değerini tadil eden sebeplerin olması durumunda bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, muafiyetin sukut ettiği tarihin ardından bütçe yılı sonrasında başlangıç gösteriyor.

Emlak alım satım vergisi 2021!

Emlak alım satım vergisi ödeme 

2020 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2021 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınmasıyla vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2020 yılında malik olunması durumunda mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2021 yılı vergi değerinin hesabı bu Tebliğde yer alacak. 

Emlak alım satım vergisi 2021!

Emlak alım satım vergisi 2021

Emlak alım satım vergisi 2021 ödemeleri internetten ve belediyelerden yapılabilecek. Gayrimenkullerin bir başka şehirde olması durumunda ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılmasıyla gerçekleşebiliyor. 

Emlak alım satım vergisi 2021!

Emlak vergisi muafiyet 2021

- Hiçbir gelir olmayan,
- Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler,
- Gaziler,
- Engelliler,
- Şehitler,
- Dul ve yetimler,
- İşsizler emlak vergisinden muaf.

Emlak alım satım vergisi 2021!

Emlak vergisi beyannamesi örneği 2021

.................  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
.................  İL-İLÇE-BELDE
Emlak Vergisi Sicil No: ................. 
Vergi Kimlik Numarası: .................
MÜKELLEFİN
Soyadı
Adı (Kurum İse Unvanı)
Baba Adı
Doğum Yeri/Tarihi
Nüfusa K. Olduğu Yer
Uyruğu
Cilt No
Aile Sıra No
Sıra No
İKAMET ADRESİ
Mahalle/Semt
Cadde/Sokak
Kapı No
Dire No
İl - İlçe
İŞYERİ ADRESİ
Mahalle/Semt
Cadde/Sokak
Kapı No
İl-İlçe
Telefon

TABLO II-BİNA BİLDİRİMİ
BİNAYA  AİT BİLGİLER
1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 
2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı
3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)
4. Kapı ve Daire No
5. Tapuda kayıtlı olduğu;
Pafta No          :
Ada/Parsel No:
Cilt/Sahife No  :
6. Binanın arsasının alanı (m2)
7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi
8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)
9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)
10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)
11. İnşaatın bitim tarihi
12. İktisap tarihi
13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi 
14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi
15. Bina hisseli ise hisse nispeti
16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)
17. Kaloriferli olup olmadığı
18. Asansörlü olup olmadığı

Tarih ve  İmza
...../..../2021

2021 vergi takvimi!

Emlak vergisinde 2021 tarifesi!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com