Erksan Çevre Teknolojileri 60 milyon dolarlık çevre yatırımı yapıyor!

Erksan Çevre Teknolojileri 60 milyon dolarlık çevre yatırımı yapıyor!

Erkanlı Şirketler Grubu’nun bünyesinde yer alan Erkanlı Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Erksan Çevre Teknolojileri, 60 milyon dolarlık çevre yatırımına start verdi. Şirket 4 ayrı tesisi hayata geçiriyor...Erkanlı Şirketler Grubu’nun bünyesinde yer alan Erksan Çevre Teknolojileri Atık Yönetimi AŞ ve iştirakleri 60 milyon dolarlık çevre yatırımına hayat veriyor. İlki Kocaeli Başiskele’de hayata geçen tesislerle birlikte şirket sırasıyla Tekirdağ, Ege ve Akdeniz/İç Anadolu bölgelerinde yatırım yapacak. Yeni yatırımlarla birlikte çevre sektöründe güvenle anılan adını ve çevreci tavrını net olarak ortaya koyan Erkanlı Grubu, aynı zamanda atık yönetimi konusunda borsaya açılan ilk şirket olmayı hedefliyor.

Erkanlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Hüseyin Erkanlı, yeni çevre yatırımlarını anlatmak üzere basınla sohbet toplantısı düzenledi. Erksan Çevre Teknolojileri firmasının 2001 yılında sektörde yer alan ilk firmalardan biri olarak çalışmalarına başladığını anlatan Erkanlı, hayata geçirecekleri yatırımlarla birlikte yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Erkanlı atık yönetimi konusunda büyük sanayi kuruluşlarından biri olma yolunda ilerlediklerini açıkladı.

Başiskele Tesisi 2013 Sonunda Faaliyete Geçiyor

Rıza Hüseyin Erkanlı 15 milyon dolarlık yatırım değerine sahip tesislerden ilkinin Kocaeli Başiskele’deki Çamur/susuzlaştırma bertaraf tesisi oluşturduğunu söyledi. Erkanln “Bu tesis 2013 yılı sonunda faaliyete geçecek. Sözkonusu tesis, endüstriyel kuruluşların proses ve arıtma tesislerinden kaynaklanan çeşitli özellikteki tehlikeli ve tehlikesiz arıtma çamurlarını yüksek sıcaklıkta kurutarak çıkan ürünün Çimento sektörüne alternatif yakıt olarak verilmesini sağlayacak” dedi. Erkanlı Türkiye’de buna benzer 5-6 tesis kurulduğunda tüm çimento sanayiinin enerji ihtiyacının en az yüzde 5’inin karşılanabileceğini öngördü. Rıza Hüseyin Erkanlı Avrupa’da çimento sektörünün enerji ihtiyacının yüzde 60’ının atıktan karşılandığına dikkat çekti.

Çimento Sektörünün Yakıt İhtiyacı Karşılanacak

Başiskele’deki tesisin başlangıç kapasitesi ayda 3 bin 600 ton, yılda 43 bin 200 ton olacak. 3 vardiya halinde çalışacak tesise yüzde 70-90 nem oranında giren çamur yaklaşık yüzde 5 nem oranına düşürülecek.

Çamurların geri kazanımı ile çimento fabrikalarının yakıt ihtiyacı karşılanacak ve bu sayede de doğal kaynak kullanımı azalacak, daha az fosil yakıt yakılacak ve daha az karbondioksit atmosfere yayılacak.

Rıza Hüseyin Erkanlı, atığın her türlü alanında faaliyet göstererek entegre atık yönetimi yapmayı amaçladıklarını açıkladı. Bu paralelde sektördeki yatırımlarına diğer atık dallarını da ilave edeceklerini anlatan Erkanlı, elektronik atık işletme tesisi kurmak için araştırmalar yaptıklarını açıkladı.

Kentsel Dönüşümün Atıkları da Değerlendirilecek

Basın toplantısında soruları da yanıtlayan Erkanlı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Hüseyin Erkanlı, Türkiye’nin şu anda kentsel dönüşüm seferberliğinde olduğunu da hatırlattı. Sadece İstanbul’da 2 milyon binanın yıkılacağını anlatan Erkanlı, buradan çıkacak hurda, metal, plastik ve tehlikeli atık miktarının önemli oranda olacağına dikkat çekti. Erkanlı “Buradan çıkan atıklar değerlendirilmek suretiyle de ekonomiye önemli bir katma değer sağlanacaktır” dedi. 

Normal süreçte yıkılan binalardan çıkan hurdayı müteahhitlerin kamyonlarla belli bölgelere göndermesi gerektiğini, bunun da müteahhitler için ayrı bir maliyet oluşturduğunu anlatan Erkanlı, “Oysa müteahhit firmalar bu tür kurumsal firmalarla anlaşırlarsa hem ekonomik bir yükten kurtulur, hem de bu maddeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın işaret ettiği yeni uygulamalar çerçevesinde altyapı çalışmalarında hammadde olarak kullanılır” dedi.

Kalkınmakta Olan Ülkelere Ekonomik Çözüm

Rıza Hüseyin Erkanlı, çevrenin sürekli gelişen ve yeni projeler gerektiren bir sektör olduğuna dikkati çekerek, “Kalkınmaya çabalayan, ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerin tabi kaynaklarından uzun vadede ve maksimum şekilde faydalanabilmeleri için atık israfına son vermeleri, ekonomik değeri olan maddeleri geri dönüşüme ve tekrar kullanma yöntemlerini uygulamaları gerekmektedir” dedi.