Erzurum Aziziye'de 4.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Erzurum Aziziye'de 4.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Erzurum İl, Aziziye İlçesi'nde yer alan fabrika ve arsası 4 milyon 465 bin TL bedel ile icradan satılıyor.Erzurum İl, Aziziye İlçesi'nde yer alan fabrika ve arsası 4 milyon 465 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan fabrikanın ihalesi 13 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşecek.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzurum İl, Aziziye İlçe, 758 Parsel, ÖMERTEPE Mahalle/Köy, satışa konu taşınmaz aziziyemhl bulunmakta olup Dadaşkent yerleşim yeri yakınındadır.Taşınmazın yaklaşık 380 m kuzeyide E80 karayolu geçmektedir heme yakınında tekstil fabrikası mevcut taşınmaz ayrıca organize sanayii bölgesi yakınındadır çevresi yapılaşmaya açıktır.taşınmaz 4.200 m2 fabrika binası ve 3 adet yıkılmış binanın duvar altı temelleri bulunmaktadır.Fabrika binası çelik konstristyum ve betonarme karkas yapıdır dış ve iç imalatllar yıpranmış bir vaziyettedir.Üç adet yıkılmış binanın duvar altı temellirinin herhangi bir mali deği bulunmamakta olup,bu kalıntılarıda çıkartmanın bir maliyleti bulunmaktadır.Taşınmaz Deri fabrikası ve üç adet tek taklı prefabrik ve arsası vasfında taşınmazdır.

 

Kıymeti : 4.465.040,00 TL
1. Satış Günü : 13/12/2017 günü 09:50 - 09:55 arası
2. Satış Günü : 09/01/2018 günü 09:50 - 09:55 arası
Satış Yeri : Erzurum Adalet Sarayı Taşınmaz İhale Salonu (Personel Yemekhanesi) - ERZURUM ADALET SARAYI MERKEZ / ERZURUM

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/12153 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/10/2017